A Braunschweig L6 kondrit meteorit

 • A meteorit hivatalos neve (MetBull): Braunschweig
 • Hullás helye: Németország, Braunschweig, Niedersachsen (Hannovertől kb. 50 km-re K-i irányban)
 • Földrajzi koordináták: 52°13.548’N, 10°31.193’E
 • Hullás ideje: 2013 Április 23, 02:05 LT
 • Meteorit besorolása: L6 kondrit, S4, W0. *=magyarázat lent.


A hullás körülményei:

A Németországi Braunschweig környékén 2013 Április 23-án hajnali 02:10-kor erős csattanást hallottak többen is. Ugyanakkor az Ahlum falubeli Julian Mascow csodálkozva nézett fel az égre és látott egy erős felvillanás szerű jelenséget Dél-keleti irányból ami viszonylag rövid égi útján éppen a feje fölött hunyt ki. Majd kb. 90 másodperccel ezután egy erős hangrobbanást hallott (szinte megijedt), amit „zörgő” hang követett. Pár nappal később kiderült, hogy Vechta faluból Mark Vornhusen WEB-kamerája rögzítette is a tűzgömböt.

Az események ezután kezdtek érdekessé válni.

Erhard Seeman 23.-a reggelén a kerti bejárati ajtó előtti betontérköves járdán talált egy becsapódási nyomokat hagyó „követ” erősen széttöredezett állapotban. Ő gyűjtötte össze a ~700 gr-i töredékdarabokat. A szomszédja szintén hallotta a robbanás hangját (amit csattanásként írt le) és ő is talált ~ 25 gr-i töredéket. Amikor Rainer Bartoschweitz német meteorit kutató komolyabban dokumentálta az eseményt és szétnézett a környéken a fő becsapódástól 18 m-re szintén talált további ~500 gr-i kiesebb töredékdarabokat.

Seeman és Bartoschweitz leírása alapján, a meteorit egyik kb. 1,3 kg-os darabja a becsapódás után egy 7 cm átmérőjű és 3 cm mély krátert ütött a betonjárdába, több száz széttöredezett meteorit darabot hagyva a kráter környékén szétszóródva, a legnagyobb megmaradt darab 214 gr-os volt, más töredékek 30 gr alattiak maradtak.

Fizikai jellemzők:

A szürkésfehér színű meteorit anyaga ~ 0,4 mm vastag matt fekete színű égési kéreggel rendelkezik, sok kb. 50 μm széles felületi repedéssel. Mágneses szuszceptibilitása log χ = 4.75 (azaz a meteoritot magát, az anyagára ható mágneses tér milyen mértékben mágnesezi át).

Petrográfiai jellemzők, geokémia:

Átkristályosodott olivin és piroxén mátrix (0,02-0,5 mm méretben), másodlagos gyengén fejlett és deformált földpát, döntően sávos-rácsos olivin kondrulák (átlag 1,5 mm átmérővel, de 15 mm-es is előfordul), Fe-Ni, sötét troilit 50μm-es erek és kromit tartalom.

Geokémiai jellemzők:

(R. Bartoschewitz, Bart, P. Appel and B. Mader, Kiel - alapján) olivin Fa24.3-26.0; Ca-szegény piroxén Fs20.8-21.7Wo1.0-1.; Ca-gazdag piroxén Fs8.1-8.8Wo44.4-45.2 , földpát An11-18Or4-10, kromit Cr/(Cr+Al)=88.3, Fe/(Fe+Mg)=79.8. Kamacit Ni=4.7-6.2, Co=1.0; ténit Ni=20-34, Co=0.3-0.7 (minden wt.%-ban)

A minták őrzési helye (Repository Home):

700 gr, Erhard Seemann, Németország, ebből 570 gr kölcsönben a SNMB-nél (Staatliches Naturhistorisches Museum Braunschweig), 25 gr Mineralien-Kabinet, Braunschweig, Németország, 500 gr R. Bartoschweitz, Németország, továbbá néhány gramm magángyűjtőknél. Különleges és értékelendő tény, hogy a tulajdonosok megegyeztek abban, hogy a nyilvános meteorit piacra nem kerülnek eladó darabok, hanem csere útján főleg német gyűjtők maximum ~1 gr/gyűjtő mennyiséget kapnak. Ez alól csak nagyon ritka esetben – pl. külföldi értékes meteorit cseréje - tesznek kivételt.

Így került gyűjteményembe ez a ritka és nevezetes, friss meteorit 1,3 gr-os darabja.


A hullás és a meteoritok képei:

A Braunschweig tűzgömb és a meteoritok, jobb alul a 700 gr-os fő tőmeg


Saját példányom képei:


* Magyarázat:

A meteoritok sokkoltsági foka, S1-6:

A kondrit meteoritok anyagát hordozó szűlőégitestek történetük során számos esetben ütközhettek más hasonló testekkel. Az ilyen impakt esemény igen gyakori volt különösen a naprendszer első néhány százmillió évében. Az égitestek anyaga az ütközések során felmelegedett, megolvadt, kisebb-nagyobb mértékben átalakult, összetört és deformálódott. Ezt a folyamatot nevezzük sokk metamorfózisnak. A meteoritikusok D. Stöffler kutató javaslata alapján 6 fokozatú skálán adják meg az egyes kondrit meteoritok anyagának ún. sokkoltsági fokát (angolul shock stage). Ezt egy nagy S betű után írt arab számmal jelzik, a következők szerint:

 • S1= sokkolatlan (becsapódáskori nyomás 0-5 GPa, 1 GPa= 10 000 bar!!!, tengerszinten kb. 1 bar nyomás van)
 • S2= nagyon gyengén sokkolt (5-10 GPa), polarizált fényben egyenetlenül sötét az olivin, síkbeli (PDF) és szabálytalan törések látszanak, a természetes hasítási síkokon kívül,
 • S3= gyengén sokkolt (15-20 GPa), polarizált fényben az olivinben gyenge törések, sötét sokkolt erek, olvadék csomók "zsebek" láthatók,
 • S4= mérsékelten sokkolt (30-35 GPa), polarizált fényben az olivinben már síkbeli törések láthatók, akár több összeolvadt anyagcsomó, sötét színű összekapcsolódó sokkolt érhálózat is kialakul,
 • S5= erősen sokkolt (45-55 GPa), polarizált fényben nagyon erős síkbeli és deformációk az olivinben, plagioklász átalakulás a maskelynitben, sötét színű olvadék erek jelentős területen,
 • S6= nagyon erősen sokkolt (75-90 GPa), polarizált fényben az olivin átkristályosodik, helyenként ringwoodit-é (ringódit) változik, a plagioklász üveggé olvad.

A meteoritok mállási foka, W0-6:

Az erodáltsági vagy mállási fok (angolul weathering) azt mutatja meg, hogy a meteorit anyaga a felszínre hullása óta milyen mértékben  mállódott, erodálódott a különböző földi hatások miatt. A skála a meteoritot érintő vegyi, mechanikai és fizikai folyamatok hatását mutatja. Értéke 0-tól 6-ig terjed, jele nagy W és utána arab számmal a mállás, „weathering” mértéke. Ez mindenféle meteoritra értelmezhető, legyen vas, kő-vas vagy kőmeteorit. A roncsolódás először a fém összetevőket érinti, majd a trolitet (vas-szulfidos fém módosulat) végül a szilikátokat. A szilikátoknál a mállás először az olivint érinti, mégpedig a szemcsén belül és nem a permen. Az időjárási és egyéb körülmények függvényében korreláció figyelhető meg a mállás és a mállási időtartam (azaz kb. a hullás óta eltelt idő) között, amit persze nagyon sok tényező befolyásol, pl. az Antarktiszi-meteoritoknál a mállás sokkal lassabb folyamat, mint pl. a sivatagi meteoritoknál.

 • W0= nem látható oxidáció a fémen, troilitban (szulfidos-fém). Áteső fényben azonban limonitos szennyeződés figyelhető meg néha. A W0 fokozat általában a frissen hullott meteoritokra jellemző, bár azoknál is előfordul ritkán W1-es fokozat.
 • W1= kisebb oxidálódott gyűrű a fém és troilitszemcsék peremén, kis mértékű oxidációs erezettség,
 • W2= mérsékelt fémoxidáció figyelhető meg ami fémes rész 20-60%-ra kiterjedhet. Becsült kor 5000-15000 év.
 • W3= súlyos fém és troilit oxidáció, a fémes tartalom 60-95 %-án. Becsült kor 15000-30000 év.
 • W4= a fémtartalom teljes oxidációja (>95%), de a szilikátok átalakulása még nem kezdődik meg. Becsült kor 20000-35000 év.
 • W5= megkezdődik a mafikus ásványok (olivin, piroxén, stb.) átalakulása, főleg a repedések mentén.
 • W6= a szilikátok súlyos mértékben átalakulnak agyagos-ásványokká, különféle oxidokká. A W5, W6 állapot nagyon ritka, becsült koruk 30000-45000 évnél több.

( Megjegyzés: a becsült kor nagyon földrajzi terület, nedvesség és sok más tényezőtől függ, előfordulhat teljesen más érték is. )

Az amerikai Meteorit Munkacsoport által javasolt másik mállási skálát használ a NASA Johnson Space Center. Az Antarktiszi meteoritokra vonatkozó skála, A, B, C, D betűkkel jelöli a mállási fokozatokat az alábbiak szerint:

 • A= kisebb mértékű rozsdásodás, rozsdafoltok a fémes részeken, kismértékű rozsdafoltok a repedéseknél, töréseknél,
 • B= közepes fokú rozsdásodás, nagyobb rozsdafoltok a fémes részeken, kiterjedtebb rozsdásodás a repedéseknél, töréseknél
 • C= súlyos rozsdásodás, a fémes részek szinte teljes mértékben átfedettek rozsdával,
 • D= a felületen kikristályosodott ásványok láthatók szabad szemmel (evaporite).