meteorit kislexikon

Az általam fontosabbnak ítélt meteoritikai szakkifejezések kislexikon szerű gyűjteménye és szómagyarázata saját megfogalmazásban. Egy ilyen szógyűjtemény talán sosem lehet teljes ezért ahogy időm engedi, folyamatosan bővítem.


Abláció - hullás közben a kozmikus sebességgel száguldó meteortest külső felületének rétegszerű, anyag leolvadása és igen gyors leválása. A folyamat olyan gyors és agresszív, hogy valójában a világűr hideg test nem vagy alig tud felmelegedni. Emiatt a frissen felszínt ért meteoritok gyakran hidegek, sőt deresek és SOHA nem forróak és tüzesek, nem gyújtanak ki semmit, ez utóbbiak ugyanis a TÉVHIT kategóriába esnek! Egyetlen olyan meteoritról nincs hiteles feljegyzés, dokumentum, ami tüzesen izzott vagy lángolt és valamit kigyújtott volna.

Akapulkóit - az egyik primitív akondrit típusú meteorit, mely főként meteoritikus vasnikkelből, troilitből, olivinből és orto-piroxénből áll. Névadó meteoritja a mexikói Acapulco külterületén 1976-ban hullott Acapulco nevű meteorit, mely arról nevezetes, hogy hullás után olyannyira hideg volt, hogy egyes feljegyzések deresnek írták le. Kissé hasonlóak a lodranitokhoz, de annál finomabb szemcséjűek, Ezek is mint a lodranitok, nagyjából azonos mennyiségű fémet és szilikátokat tartalmaznak. Mint minden primitív akondrit, így ez is kémiai és ásványtani hasonlóságot mutat a kondritokkal, de szerkezetileg már mások (átolvadtak, átkristályosodtak) bár lehetnek bennük relikt (visszamaradt) kondrum maradványok, lényegében egy átmeneti meteorit típus. Forráségitestje ismeretlen.

Akondrit - átalakult/differenciált, teljesen vagy részlegesen átolvadt ősi kiségitestből származó meteorit, mely nem tartalmaz ép kondrumokat. Ide tartoznak az aubritek, angritok, a Vestai eredetűnek sejtett HED-ek, a holdi, marsi eredetű meteoritok, kő-vas és a vasmeteoritok is.

Amerikai Természettudományi Múzeum - rövidítve: AMNH. A világ egyik legismertebb amerikai természettudományi múzeuma, nagyon jelentős  mennyiségű és minőségű nagy méretű meteorittal, New York városában, Manhattan-ben található. Jelenlegi elnöke Ellen W. Futter (2020). Itt van kiállítva a legnagyobb Egyesült Államokbeli meteorit a 15,5 tonnás Willamette IIIAB típusú vasmeteorit és 30,9 tonnás Cape York meteoritokhoz tartozó IIIAB típusú Ahnighito nevű vasmeteorit példány. A világhírű Hayden Planetárium is ide tartozik.

Angrit - ritka és különleges bazaltos akondrit meteorit típus, mely gyakran üreges, az üregek átmérője a mm-től a cm-esig terjed. A típus névadója a brazíliában 1869-ben hullott Angra dos Reis meteorit. Az angritok nagyon idős magmás anyagból állnak, kristályosodási koruk 4,55 milliárd év, fő ásványaik az augit, olivin, anortit és szulfidok. Lehetséges szülőégitestjük a 289 Nenetta, 3819 Robinson kisbolygók, egyes kutatók szerint viszont az erősen magmás jelleg miatt feltehető, hogy magából a Merkúrból dobódtak ki.

ANSMET program - az USA antarktiszi meteorit kereső programja, mely az 1976-77-es kereső szezonnal vette kezdetét (William A. Cassidy szorgalmazására). Több mint 10000 db példányt találtak már, többek közt az első holdi eredetűt az ALH A81005 nevüt. Manapság már kereső robotokat is bevetnek. A meteoritok az USA kormányának tulajdonát képezik.

ASU Meteorite Center - az Arizona State University-n működő igen jelentős meteoritikai kutatásokat végző labor, egyben a világ egyik legnagyobb aktívan bővülő meteorit múzeuma.

Asztrobléma - más néven csillagseb, olyan meteorit-kráter amely a becsapódás óta eltelt idő alatt a felismerhetetlenségig lepusztult, ilyen pl. Sierra Madera, USA, Gosses Bluff, Ausztrália.

Ataxit - a nagyon magas Ni tartalmú (>18%) vasmeteoritok egyik képviselője, nevét a görög "szerkezet nélküli" szóból kapta, mert nem látunk rajta szabad szemmel látható struktúrát. Mikroszkópban viszont mikron méretű Thomson-Widmanstätten  mintázatot mutathat.

Aubrit - az akondritok egyik fajtája, mely erős rokonságot mutat az ensztatit kondritokkal, ugyanis elsődleges alkotó ásványa az ensztatit, ezért régebben ensztatit akondritnak is nevezték. Névadója az 1836-ban Franciaországban hullott Aubres nevű meteorit. A legtöbb aubrit erősen breccsás, belül világos színű, de barnás olvadási kéreggel borított meteorit. Valószínű szülőégitestjeik az E-típusú aszteroidák így szóba jön a (3103) Eger és 44 Nysa kisbolygó is.

Augit - egy a vasmeteoritokban gyakran előforduló klinopiroxén féle, a piroxéncsoport tagja. Képlete: (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 Megjelenése, színe: fémes megjelenésű, barnászöld, sötétzöld, fekete. Elnevezése, a görög eredetű: aygé (αυγἠ) szóból: jelentése fény, (nap)sugár, ragyogás.

Álmeteorit - meteoritnak kinéző, arra hasonlító, megtévesztő tárgy, kőzet, természetes vagy mesterséges eredetű objektum ami valójában nem meteorit.

Barringer vagy Meteor-kráter - az Egyesült Államokban, Arizónában a 66-os út mellett, kiváló állapotban megmaradt világhírű meteorit kráter. A kb 50 ezer éve történt 50 m átmérőjű vasmeteorit test becsapódása 1,2 km átmérőjű, 170 m mély és 45 m magas felgyűrt peremű krátert hozott létre. A kidobódó vasmeteorit darabok a környéken szóródtak szét és a hely miatt Canyon-Diablo nevet kapták, tipusuk: IAB-MG. A XX. sz. elején Daniel M. Barringer bányászati jogot szerzett a kráterben sejtett hatalmas mennyiségű vas kinyerésére, de nem találtak jelentős mennyiséget. Az 1905-től sejtett becsapódási eredetet Eugen Shoemaker és Robert S. Dietz bizonyította az 1960-as években. Ma a kráter a Barringer család birtokában van, környéke navajo indián terület, csak egyes peremrésze látogatható. Meteorit keresés, gyűjtés nem engedélyezett.

Betekintő ablak - a meteorit vagy kőzetmintába vágott, belecsiszolt általában kicsi, maximum néhány cm2 felületű lehetőleg sík felületű zóna. Segítségével látható, tanulmányozható a minta belső szerkezete, így az nagyobb roncsolás, kár nélkül tovább vizsgálható. Ismeretlen eredetű esetleg meteorit gyanús minták esetében alkalmazott egyszerűbb vizsgálati technika.

Bécsi természettudományi Múzeum - rövidítése angol szakcikkekben: Vienna NHM. A múzeum gyűjteménye több mint 250 éves múltra tekint vissza: Lotharingiai Ferenc, Mária Terézia férje hozta létre 1748-ban és 1889-ben nyílt meg. A több mint 20 millió kiállított tárgyával a világ egyik leggazdagabb gyűjteménye. Meteorittára a világ egyik - ha nem a - leggazdagabb, legnagyobb darabszámú tematikus gyűjteménye. Jelenlegi igazgatója (Prof. Dr. Christian Köberl 2020).  

Bolida - olyan felrobbanó tűzgömb, ami jelentős, általában hangrobbanáshoz hasonlító hanghatással jár. A meteoritokat adó tűzgömbök, szinte minden esetben bolidák, fényességük kimagasló, általában jóval meghaladja a telihold fényességét a -12 magnitúdót. -17 mg fényesség felett már a szuper-bolida megnevezés használatos.

Brachinit - az egyik primitív akondrit típusú meteorit, melynek legfőbb összetevője akár a 74-98%-ban is jelen lévő olivin. Egyéb ásványi anyagok: 6,7-12,9% plagioklász, 1,8-4% FeNi-szulfidok, 1,5-8,2 % klino-piroxén, esteleg FeNi és foszfátok. Névadó meteoritja a dél-Ausztráliai Brachina mellett 1974-ben talált ugyanilyen nevű meteorit. Mint minden primitív akondrit, így ez is kémiai és ásványtani hasonlóságot mutat a kondritokkal, de szerkezetileg már mások (átolvadtak, átkristályosodtak) és lehetnek bennük relikt (visszamaradt) kondrum maradványok, lényegében egy átmeneti meteorit típus. Az egyetlen különbség a kondritokhoz képest a nagyon magas olivin arány. Forráségitestje ismeretlen.

Breccsa - meteoritok és meteorit kráterek anyagára használt a szerkezetüket leíró egyik jellemző. Kisebb-nagyobb főként, szögletes-sarkos törmelékdarabokból álló, a törmelékeknél jóval finomabb szemű anyaggal összecementált kőzet.

Campo del Cielo vasmeteoritok - a kb. 4-5 ezer éve a mai Argentína Chaco tartományában hullott IAB-MG típusú és durva-oktaedrites szerkezetű vasmeteoritok a világ legnagyobb tömegű meteorit hullását adják, az ismert tömeg bizonytalan de meghaladhatja a 130 tonnát, legnagyobb példányai 30 tonnásak. A 26 krátert ütő hullást az őslakos indiánok mondáikban megőrizték, innen a név "A mennyek mezeje". Ma már védettségek élveznek a példányok és a terület is. Ld itt bővebben.

CAI - kalcium-alumínium fehérzárvány - (angol rövidítés: CAI). Szabálytalan alakú, gyakran öves, gyűrűs szerkezetű kemény ásványokat (koround, melillit, spinell, stb) tartalmazó ősi szemcsetársulás, mely az ősi szoláris gáz és porködből esetleg az előttről származó ún. preszoláris szemcséket tartalmaz, a legősibb anyag a meteoritokban. Főleg szenes kondritokban jellemző, de normál kondritokban is előfordul. A kabai meteoritban Sztrókay professzor vizsgálta először.

Chassignit - a marsi eredetű SNC meteritok, egyik képviselője ami a francia Chassigny városka mellett 1815-ben lehullott példányról kapta a nevét. Szinte teljes egészében olivinből áll, némi piroxén, földpát társaságában, dünites meteorit.

COA - angol mozaikszó, Certificate of Authenticiity, azaz eredetigazolás. Olyan dokumentum amely leírja az adott meteorit legfontosabb adatait, tömegét és egyben származási igazolást ad hozzá. Ideális esetben megadja még a származási láncot (provenance chain). Ezáltal az adott meteorit minta mindig azonosíthatóvá válik és ez bizonyítja annak valódi extra-terresztriális eredetét. Általában múzeum kutatóintézet, regisztrált - és világszerte elfogadott - szervezetben ( IMCA ) tag meteorit kereskedő, gyűjtő vagy kiemelten ismert kereskedő adja ki ezt a dokumentumot.

Cohenit - vasmeteoritokban előforduló ásvány, zárvány, (Fe,Ni,Co)3C, nevét német felfedezőjéről Emil. Cohen-ről kapta, aki először írta le ezt az ásványfajtát a nevezetes Magura nevű (szlanicai, 1840) vasmeteoritban. Ezüstös megjelenésű, szemre könnyen összetéveszthető a schreibersittel.

Coesit - a sokkolt kvarc egyik formája, mely igen nagyméretű meteorit becsapódáskor keletkezik és a becsapódás egyik bizonyítéka, ld. még Sokkolt kvarc.

CRE - azaz kozmikus kitettségi idő (angolul Cosmic-Ray Expsoure Age), az az idő amit a meteoroid az eredeti hordozó testjéből kiszakadva a felszínre hullásig eltölt. Átlagos értéke - izotópos mérések szerint - csupán néhány millió év, tehát meglepően kevés idő a csillagászati időskálát tekintve.

Csátalja meteorit - egy 16 kg-s magyar H4 típusú kondrit meteorit, melyet szántás közben fordított ki a földből Ördög János traktoros 2012. augusztusában Csátalja község mellett egy szántóföldön. Nem tudjuk pontosan mikor hullott és hogy vannak-e további darabok, mert intenzív keresés ellenére sem találtak belőle többet. Magyar kutatók vizsgálata szerint erősen sokkolódott anyagú, nagy nyomáson keletkező ringwoodit-ot és akimotoit-ot tartalmaz.

DCA - angol rövidítése a Dense Collection Area-nak. A Meteoritical Bulletin által bevezetett fogalom, mely olyan földrajzi területet, zónát jelöl ahol igen nagy számban, szokatlan mennyiségben kerülnek elő meteoritok. Ilyen pl. a líbiai Dar el Gani, amit DaG-vel és utána egy sorszámmal jelölnek. De ilyen pl. a Sayh al Uhaymir,  Ománban, jel SaU, az El Medano, Chilében, a Ksar Ghilane, Tunéziában, stb. Elsősorban száraz sivatagos vagy jégsivatagos antarktiszi helyeken vannak ilyenek. 

Differenciálatlan kiségitest/meteorit - olyan ősi kiségitest amelynek anyaga nem olvadt át teljesen, így a benne lévő kőzetek nem tudtak szételegyedni. A kondrumok különböző mértékben még felismerhetőek bennük. Az ilyen égitestből származó meteoritok a kondritok (szenes, közönséges, ensztatit, R, K kondritok).

Differenciált égitest/meteorit - olyan ősi kis égitest, amely szinte teljesen átolvadt/felmelegedett és a benne lévő kőzetek sűrűségük szerint - zónásan, övesen széttagozódtak. A differenciált kiségitestben legbelül, a FeNi mag (vasmeteoritok) található, a köpenyből az akondritokat származtatjuk, míg a kettő vékony határán a kő-vas meteoritokat (pallazitok, mezoszideritek) találjuk.

Diogenit - A HED rövidítésű akondrit meteorit klánból a kezdőbetűs típus névadója. A szülőégitest nagy valószínűséggel a 4 Vesta vagy egy hasonló típusú aszteroida töredék. A Vesta kérgének mélyén, nagy nyomáson kristályosodott és megszilárdult mélységi magmás anyag. Nagyobb kristályokból áll, mint az eukritek, melyek összetétele: Mg-gazdag orto-piroxén, plagioklász és olivin. A diogenitek a nevüket a görög filozófusról, Diogenészről kapták, aki elsőként javasolta a meteoritok világűrbeli eredetét.

Doubtful meteorite - angol kifejezés, ld. részletesebben kétes eredetű meteorit

Egész minta  - angolul whole piece olyan meteorit vagy kőzetminta, amit nem vágtak, nem csiszoltak még, állapota a megtaláláskori állapot. A kívánatos állapota a szép, tankönyvszerű alakú gyűjteményekbe illő meteoritoknak.

Ensztatit kondrit - a kondritok egyik fajtája, viszonylag ritka típus az összes hullott meteorit 2%-t adják. Nevüket a bennük előforduló gyakori ásványról az ensztatitról MgSiO3 kapták. Vasuk inkább fémes és szulfidos semmint oxidos, a magas fémtartalmú változata az EH (kicsi kondrumok ~0,2 mm), az alacsony az EL (nagyobb kondrumok >0,5 mm). Természetesen ugyanúgy kondritos szerkezetű, mint a többi kondrit. Szülőégitestjük a 16 Psyche és 21 Lutetia nevű aszteroida lehet.

Eukrit - A HED rövidítésű akondrit meteorit klánból az E-kezdőbetűs típus névadója. A szülőégitest nagy valószínűséggel a 4 Vesta vagy egy hasonló típusú aszteroida. A Vesta kérgéből származó bazaltos anyag, több féle típusa ismert, úgy mint: kumulátos eukrit ( mélyen a kéreg alatt megszilárdult orientált kristályok ), nem-kumulátos eukrit, melynek altípusai: 1. fő sorozat (felszín közelében megszilárdult litikus regolit breccsa), 2. Stannern típusú, 3. - Nuevo Laredó szerűek ( mélyebb kéregből, átmenet a kumulátosak felé). Polimikt-eukritek - olyan regolit breccsa amely főleg eukritos breccsatöredékből áll, de 1/10 rész diogenites része is van benne. Az eukrit a leggyakoribb HED meteorit fajta, nevüket a görög eukritosz szóból kapták, melynek jelentése: "könnyen megkülönböztethető".

Fayalit - egy vasban gazdag olivin ásvány fajta,   Fe2SiO4, mely az olivin sor egyik végén található, sűrűsége: 4,39 gr/cm3, színe:  zöldesbarna, fekete, üvegfényű, kondrumokban gyakori ásvány.

Fényes repülés - a meteortest látható felizzásától a fény kihunyásáig tartó, talán leglátványosabb rövid, néhány másodpercig tartó szakasza. Felső magassági pont 100-150 km, alsó kihunyási magasság 20-40 km. Ebben a szakaszban a test tömegének akár 80-99 %-át is elvesztheti az abláció által.

Folyásnyomok/folyás vonalak - angolul "flow lines", a meteortest anyaga hullás közben megolvad ami a nagy sebesség hatására a test felületén lefolyik/hátrafolyik, ilyenkor szálas szerkezetű lefolyásnyomok alakulnak ki, ez az olvadék vonal rendszer a sötétrepülésre átváltáskor szinte rádermed a felületre.

Forsterit - egy magnéziumban gazdag olivin ásvány fajta, Mg2SiO4, sűrűsége: 3,27 gr/cm3, színe:  színtelen, fehér, zöld, sárga, üvegfényű, kondrumokban gyakori ásvány.

Fragmentáció - a meteorit hullás azon szakasza, amikor a hulló test egy vagy több hatás, általában a végső sokkhatás miatti robbanás miatt tovább darabolódik, szétesik és hullik tovább. Ismerünk olyan hullást ahol ez 7-8-szor is megtörtént a fényes szakaszban. Ez általában sok ezer, tízezer darabos szórásmezőt eredményez.

Geonómia - vagy átfogó földtudomány, ami integrálja a földtudományokat; a Földet égitestként, dinamikusan változó, globális rendszerként kezeli. Résztudomány-területei: anyagfejlődés, geofizika, geokémia, hidrológia, klimatológia, kozmokémia, kozmopetrográfia, kőzettan, meteorológia, meteoritika, nyersanyag kutatások, planetológia, vulkanológia. Fogalmát Prof. Szádeczky-Kardoss Elemér vezette be 1974-ben. Hazánkban számos helyen foglalkoznak geonómiával (ELTE, stb), emellett az MTA Planetológiai és Geonómiai Albizottsága is kifejezetten ezt a témát kutatja.

Hammer fall meteorit - olyan meteorit ami valamibe (kivétel közvetlenül a felszín anyaga) vagy valakibe belecsapódott és kárt okozott, ilyen pl a híres Chevrolet Malibu gépkocsi hátuljába csapódó Peekskill meteorit (New York, 1992.10.09.)

HED meteoritok - akondrit meteoritok, mely mozaikszót a névadó típusok kezdőbetűi alapján kapták, azaz H=howardit, E=eukrit, D=diogenit. A Vesta kisbolygóról származónak gondoljuk őket, főleg az aszteroida kérge és felső bazaltos köpenyéből származnak és ütközés után dobódhattak ki.

Hexaedrites vasmeteorit - az egyik vasmeteorit típus, amely a kristályosodási szerkezete tércentrált kamacit kristályokból áll, ezért savval étetve, ritkán mutat Widmanstätten-Thomson-mintázatot (akkor is nagyméretű lamellaszélességgel). Viszont gyakran mutat a kamacit sokkolódására utaló Neumann-vonalakat. Nikkel tartalmuk mindig kevesebb, mint 5,8% de ritkán megy 5,3 % alá. Általában a IIAB és IIB geokémiai csoportú vasmeteoritok tartoznak ide. Ld. még vasmeteorit.

Hoba - a világ legnagyobb - egyben lévő - meteoritja, egy 1920-ban szántáskor talált namíbiai, IVB típusú, ataxit vasmeteorit. Soha nem emelték ki, így csak becslik tömegét, ami 60-66 tonna.

Holdi eredetű meteoritok - a Holdból becsapódás hatására kidobódott anyag mely valamely égitest, így a Föld felszínére lezuhan. Differenciált anyagú, akondritos (bazaltos, gabbrós, anortozitos) rendkívül ritka meteoritok, melyek főként földpátból, olivinből, piroxénből és ilmenitből állnak. Típusai: LUNA A - anortozitos felföldi kőzet (pl. földpátos holdi breccsák, egyéb breccsák), LUN B - mare bazaltok, LUN G - mare gabbró, LUN B - holdi noritok.

Hold kőzet - a Hold felszíni kőzete. A Földön a NASA Apolló-11-12-14-15-16-17 expediciók által visszahozott 380,95 kg és a szovjet Luna 16-20-24 szondák által visszahozott 301 gr holdkőzet található. Nem tévesztendő össze a holdi eredetű meteoritokkal, mert azok holdi becsapódási esemény eredményeként kerültek a Földre.

Howardit - A HED rövidítésű akondrit meteorit klánból a H-kezdőbetűs típus névadója. A szülőégitest nagy valószínűséggel a 4 Vesta vagy egy hasonló aszteroida. Olyan regolit breccsa (tehát becsapódások miatt keveredő anyag) ami főként eukrit és diogenit fragmentumokból áll. Gyakorlatilag az időben egymást követő becsapódások egymásra halmozott és eltemetett anyagának mélyben lévő kristályosodott és tömött szerkezetű (litikus) breccsás anyaga.  A howarditok a nevüket a brit kémikusról Edward Howardról kapták, aki elsőként írta le a meteoritokban lévő "természetes vasat" és  azok nikkel tartalmát.

IM - angol "Impact Melt", azaz sokkhatás hatására részlegesen vagy teljesen megolvadt kőzet részek, általában sötét színű.

IMCA - angol mozaikszó International Meteorite Collectors Association (jelentés: Nemzetközi Meteorit Gyűjtők Szövetsége) amerikai patinás meteoritgyűjtő szervezet néhány száz fős tagsággal. Létrejöttének oka: a világszerte elharapózó meteoritokkal kapcsolatos csalások visszaszorítása, a gyűjtők, kereskedők, múzeumok, intézetek, kutatók közötti bizalom erősítése, építése. 2 fő tag ajánlása kell az új tagsághoz, régebben vizsgáztattak is, mára jelentősen nőtt a tagság, tagjai COA-t adhatnak ki, melyet világszerte elfogadnak.

Impakt esemény - becsapódási esemény.

Impaktit - nagyméretű aszteroida becsapódása során keletkezett, módosult, sokkolódott kőzetek együttes neve. A becsapódás általában csak a kérget érinti és lokális hatású, ezért ezen kőzetek viszonylag vékony rétegben érintettek. Leggyakoribbak a töredezett és visszahullott, összeállt impakt-breccsák, az átolvadt, "átsült" szuevitek, a szemel láthatóan sokk-metamorfózist szenvedett nyomáskúpok, esetleg gyémántok és az elrepülő tektitek.

Impaktor - maga a becsapódó test. Nagy átmérők esetén (nagyobb, mint 50 m)  a kőzet anyagú test elpárolog, vas-nikkel esetén valamennyi visszamaradhat belőle.

Kabai meteorit - a jelenlegi Magyarország területét tekintve 1857. április 15.-én hullott az első magyar meteoritunk,  a 3 kg-os CV3 típusú szenes kondrit. A debreceni Református Kollégiumban őrzik, anyaga annyira primitív, hogy sok kutató a világ legkevésbé átalakult meteoritjának tartja, vagyis egyes szakemberek szerint ez őrizte meg legjobban az ősi szoláris gáz és porköd anyagát.

Kamacit - alacsony, 5-12 % Ni tartalmú vas-nikkel összetételű fémes elegyrész, a görög καμακ=szőlőkaró szóból. Alfa vasnak is nevezik. Opak (nem átlátszó) elegyrész, színe sötét-szürke. A kamacit, ténit finom szerkezetű elegyrésze a sötét színű plesszit. Izometrikus szerkezetű.

Kaposfüred meteorit - egy tisztázatlan eredetű vasmeteorit. A Meteoritical Bulletinben mint „undocumented”, azaz dokumentálatlan hullás szerepel, ezért a mai napig nem hivatalos, ún. „official” státuszú, tehát nem befogadott meteorit. Az eredeti leírás szerint a meteorit 1995. május 7-én, hajnali 3:00 órakor hullott a Kaposvárhoz tartozó Kaposfüreden, amiről a történetben „szemtanúként” szereplő Török Marcell plébános tudósított. Szerinte a meteorithullás 1 m mély gödröt vájt ki, elolvasztott egy ruhaszárító alumínium drótot, forrósága elpárologtatott egy vödör vizet, hozzáragadt egy lapát anyagához és kettévágta egy fa tetejét. Szakember számára a történet nyilvánvalóan hamis, a kérdés csak az, hogy ezt a bejelentő miért tette, milyen célja volt ezzel? 2016-ban a plébános elismerte, hogy a történetet ő találta ki, valójában nem igaz. Egyben előadta, hogy ez a meteorit az 1890-ben hullott, majd Bécsbe került Nagy-Vázsony vasmeteoritunkkal azonos, ugyanis Bécsbe helyette egy mexikói eredetű, akkoriban igen gyakorinak számító Toluca nevű vasmeteoritot adtak le. Ezt a történetet az ő elmondásán kívül más bizonyíték nem támasztja alá, így ezen vasmeteorit eredete a mai napig nem tisztázott. Így akár korábban megvásárolt, odaajándékozott stb . eredetű példány is lehet (mint pl. Gibeon, Muonionlusta stb., de ez sem bizonyos természetesen). A teljes történetben több a kétely, mint a megerősített tény. Annyi bizonyos, hogy Kubovics Imre (ELTE) teljes analízist végzett a meteoriton, és IVA típusú finom okta-edrites szerkezetűnek sorolta be. A fő tömeg jelenleg az ELTE-n található.

Kába-kő - vagy "Fekete-kő", a muszlim világvallás ikonikus, kultikus kb. 30-40 cm átmérőjű, tojás alakú köve, mely Szaúd-Arábiában, Mekkában a szent város Nagy-Mecsetjének közepén alló, Kába kőépítmény dél-keleti sarkába van beépítve. Korábban és sokan ma is meteoritnak gondolják, de erre semmilyen bizonyíték, mérési eredmény nincs. Vallási okok miatt a kő nem vizsgálható, azt "hitetlen" nem láthatja, érintheti így extra-terresztriális eredete nem eldönthető. A meteoritikai szakma nem tekinti valódi meteoritnak, leginkább obszidiánra hasonlít.

Kéreg 1. egy égitest köpenyén felett elhelyezkedő változatos vastagságú öve. Légkör nélküli égitesteknél ebbe csapódnak és aprózzák annak anyagát a Világűrből érkező égitestek. 2. - egy meteoritot beborító változó vastagságú olvadási kéreg vagy annak maradványa esetleg de max. néhány mm-es - mállási vékony bevonat. 3. - egy kőzet mállási kérge, mely a az eróziós hatások miatt alakul ki rajta.

Kétes eredetű meteorit - angolul doubtful meteorite, olyan objektum, tárgy, kőzet. stb, amelyre vonatkozóan jelentős bizonytalanság merül fel arról, hogy egyáltalán valódi meteorit-e vagy létezett-e valaha. A Meteoritical Bulletin külön nyilvántartja ezeket és "doubtful" megjelöléssel jelzi. Magyarországhoz a MetBull 4 db ilyet sorol, mint pl: Kis-Gyor (1901), Mikolawa (1837), Miskolcz (1559), Offen (1642), ezeket ld. részletesebben a nevüknél a kislexikonban. 

Kisbolygó vagy aszteroida - olyan - a törpebolygónál kisebb, de 1 méternél nagyobb - szabálytalan alakú szilárd égitest mely egy csillag (pl. a Napunk) körül kering, némelyiküknek holdja is van. Legtöbbjük a protoplanetáris korongból származik, melyek nem álltak össze bolygóvá a csillagrendszer kialakulásakor. A meteoritok legtöbbje a Mars és Jupiter között lévő ún. fő aszteroida övből érkezik. Ebben az övben ugyanis, egyik objektum sem tudta kisöpörni a teljes pályát még milliárd évek alatt sem, valószínűleg a nagyon nagy tömegűnek számító szomszédos Jupiter bolygó zavaró hatása miatt. Emiatt az itt lévő törmelék nem tudott bolygóvá alakulni és szerencsénkre változatlanul megőrizte a naprendszer hajnalának első 100-150 millió évében megállapodott anyagot. Innen származnak a meteoritok.

Kis-Gyor meteorit - egy kétséges eredetű - inkább valószínűsíthetően elveszett - meteorit (doubtful meteorite) a metBull-ban, amely a fennmaradt leírások szerint 1901. május 23.-án hullott Kisgyőr községnél Miskolc mellett. Annyi bizonyos, hogy a miskolci Herman Ottó Múzeum akkori jogelődjénél a „Borsod-Miskolci Múzeum” természetrajzi gyűjteményének egykori érkezési naplójának 180-as leltári számán 5 darab meteorit származékot tartottak nyilván, mint „kisgyőri meteoritdarabokat”. Később több katalógusba is bekerültek a példányok, de fotók nem maradtak fent és mára teljesen elvesztek. Hogy volt-e valódi meteorithullás és valódi meteoritok kerültek-e a múzeumok nyilvántartásába, az elveszett példányok híján ezt ma már nem tudjuk eldönteni. Részletesebben ld. még itt.

Kisvarsány meteorit - a Szabolcs megyei Kisvarsány falu mellett 1914.05.24.-én leesett szemtanús hullású magyar meteorit neve, típusa L6 kondrit. A legjelentősebb magyar meteorit hullás, akár 100 kg tömeg is hullhatott, sok további példányról van leírás, de ezek egy része valószínűleg elveszhetett, így a hivatalos össztömeg csupán 1,55 kg. Hullása után egy ideig keresték, majd a 2010-es években lelkes amatőrök újra keresték de sajnos sikertelenül. 1958-banviszont előkerült egy beszolgáltatott példánya. Erősen átalakult, töredezett kondrumos szerkezet, csillogó fém vasnikkel és szulfidok jellemzik. Hivatalos neve a MetBull-ban Kisvarsány.

Klaszt - nagyobb méretű, nagyjából hasonló de kisebb szemcsékből álló hasonló szerkezetű összefüggő zóna. A breccsás meteoritokban a jól elhatárolható azonos szerkezeti részegségeket is klasztoknak nevezzük.

Kondrit - kondrumokat tartalmazó kőmeteorit, a leggyakoribb meteorittípus (kb. 85 %), részben megolvadt/differenciálatlan anyagú. A magas széntartalmú kondritok (rendszerint alacsony FeNi tartalommal) a szenes kondritok. A közönséges kondritokat fémes fémtartalom alapján különböztetjük meg, így beszélünk H kondritokról="High FeNi", azaz magas FeNi tartalom (kb. 15-20% és a jellemző átlagos kondrum méret nagyon kicsi, kb ~0,3mm), L kondritokról="Low FeNi", azaz alacsony FeNi tartalom (kb. 4-10% és a jellemző átlagos kondrum méret közepes kb ~0,7 mm), másnéven hipersztén kondrit, LL kondritokról="Low iron, Low metal" (másnéven amfoterit), azaz nagyon alacsony FeNi tartalom (kb. 0,3-3% és a jellemző átlagos kondrum méret nagy, kb. ~0,9 mm vagy nagyobb) és egyéb ritka egzotikus kondritokról, pl. Rumuruti, Kakangari.

Kondrum - a kondritok különböző mértékben átolvadt, közel azonos ásványi összetételű, mm-es méretű olvadék cseppjei (a görög "kondrum"=mag szóból), szerkezetük szerint megkülönböztetünk: üveges/kriptokristályos, excentro-radiális, lemezes/pálcás, porfíros, granuláris/szemcsés és poikilites kondrumokat.

Košice, vagy kassai meteorit – 2010. február 28.-án Szlovákiában, határainkhoz közel hullott H5 típusú kondrit meteorit, hivatalos össztömege 4,3 kg, de valószínűleg többet találtak. Hullási zónájának meghatározásában és az első példányok megtalálásában magyar szakemberek, amatőr-csillagászok is részt vettek.

Kölked meteorit - egy 2016. márciusában Kölked falu mellett talált H5 típusú erősen mállott magyar kondrit meteorit neve. Hullási időpontja, további példányok nem ismertek. Viszonylag sok ép állapotú kondrum jellemzi, emellett teljesen hiányzik belőle a fémvas-nikkel, erősen mállott a szerkezete.

Köpeny - angolul mantle, a differenciált égitestek (szűlőégitest is) magja és kérge közötti zóna. Főként gabbrós, bazaltos összetételű anyagokból áll, az akonritos szilikátos meteoritok innen származnak.

Kő-vas meteoritok - egy régebbi besorolás szerint így nevezték gyűjtő néven a pallazitokat és mezosziderit meteoritokat. A fém mag és a köpeny határáról származó - néha breccsás - átmenetet képező meteoritok, 50-50 % körüli fém-szilikát, fém-olivin tartalommal. Szűlőégitestjük valószínűleg egy M típusú aszteroida lehet. Nagyon ritkák, az összes hullás 1 %-át adják.

Kromit - meteoritokban gyakori ásvány, egyfajta spinell, a spinellcsoport tagja ami az oxidásványok közé tartozik, gyakorlatilag vas-króm-oxid. Köbös rendszerben kristályosodik oktaéderként, leginkábban tömeges, szemcsés és gumós alakban jelenik meg, képlete: Fe2+Cr2O4.  Megjelenés, szín: fémesfényű, barna, barnásfekete, vasfekete. Kísérő ásványai a magnetit, franklinit, ilmenit és a piroxéncsoport tagjai.

Líbiai sivatagi üveg - andolul Libyan Desert Glass, rövidítve LDG. Kelet-Szaharában a Libia-sivatag nyugat-egyiptomi részén talált sárgás-fehéres olykor átlátszó üveg impaktit féle. 28,5 millió éve történt becsapódás hatásának tartják, de a forráskrátert egyenlőre nem találják, ezért nem kizárt a légköri robbanás. Az őskorban pattintással már eszközöket készítettek belőle és Tutanhamon fáraó halotti maszkján a Szent Szkarabeusz szobor ebből készült. Sok lechatelieritet (50 GPa feletti nyomáson és 1700 °C feletti hőmérsékleten kvarcból keletkező olvadékásványt) tartalmaz.

Lodranit - az egyik primitív akondrit típusú meteorit, mely főként meteoritikus vasnikkelből és szilikát ásványokból áll, utóbbi az olivin és az alacsony Ca-tartalmú piroxén. Névadó meteoritja a pakisztáni Lodhran városában hullott, 1868-ban, nagy porfelhőt kavarva, ami segítette a meteorit megtalálását. Kissé hasonlóak az akapulkóitokhoz, de annál durvább szemcséjűek, plagioklászt, troilitet, kromitot, króm-dioxidot és foszfidokat is mértek bennük. A lodranitok olyannyira átolvadt anyagú meteoritok, hogy az eredetileg bennük lévő fém és szulfid megolvadva kiegyenlítődött illetve a parciális (részleges) olvadáskor távozott jelentős fém és szilkát olvadék. Ez ahhoz vezetett, hogy a meteorit nagyjából azonos mennyiségű fémet és szilikátokat tartalmaz. Mint minden primitív akondrit, így ez is kémiai és ásványtani hasonlóságot mutat a kondritokkal, de szerkezetileg már mások (átolvadtak, átkristályosodtak) és lehetnek bennük relikt (visszamaradt) kondrum maradványok,  lényegében egy átmeneti meteorit típusForráségitestje ismeretlen.

Londoni Természettudományi Múzeum - angolul London NHM. A legjelentősebb brit természettudományi gyűjtemény, mely Londonban található. Sir Hans Sloan gyűjteményének megvásárlásával indul története melyet 1756-ban helyeztek el British Museumhoz tartozó Montagu-házban. A londoni Dél-Kensington-ban az Exhibition Road-on található ma ismert monumentális épülete 1881-ben nyílt meg, azóta több más helyszínen kiállít, tárol, de ez a főépület.  Igazgatója  Dr Michael Dixon (2020), meteorit kurátora, Natasha Almeida (2020). Meteorittára a világ legrégebbi egyben legnagyobb meteorit-gyűjteménye. Itt található a nyugati világ első kiállított Campo del Cielo vasmeteoritja, a Chassigny és Shergotty marsi meteoritok fő tömege. Regisztrált meteorit példányok száma 5000, ebből önálló (teljes) meteorit darab 2000, tektitek 4500, Líbiai Sivatagi Üveg 600, becsapódási kőzet 400, vékonycsiszolat 3000. Ma is aktívan kutatnak és anyagaik kölcsönzésével segítik a meteoritikai kutatásokat.

Magyar meteorit - olyan meteorit ami a jelenlegi Magyarország határain belül hullott le és/vagy találták meg. Jelenleg 8 db ilyet tartunk nyilván, bővebben ld. a megfelelő szócikknél: Kaba, Nagy-Vázsony, Ófehértó, Kisvarsány, Nyírábrány, Mike, Csátalja, Kölked meteoritok.

Magyar Meteoritikai Társaság - hazánk egyetlen meteoritikai összefogó jellegű, érdekérvényesítő, ismeretterjesztő, kutatásokat segítő szervezete, mely 2019-ben alakult, rövidítése: MMT. Weblapja: www.meteoritok.org

Magyar Természettudományi Múzeum - Magyarország legnagyobb természetrajzi (ásványtani, kőzettani, földtani, meteoritikiai, őslénytani, növénytani, állattani, embertani) gyűjteménye. 1802-ben alapította Széchenyi Ferenc gróf (könyvtár és éremgyűjtemény), a természetrajti alapok Festetics Julianna grófnőnek köszönhetőek, aki ásványgyűjteményét adományozta a leendő múzeumnak. A legjelentősebb magyar meteorit közgyűjtemény, itt van kiállítva több meteorit fő tömege, min pl. Lenarto, Cape of Good Hope, Gross-Divina, Minnichhof, Nagy-Borové, Ofehértó, Zsadany, Utrecht, Virba stb. 1956 előtt több, mint 1300 meteorit tételt őrzött különösen Semsey Andor mecénásnak köszönhetően, az akkori Baumhauer- és a Braun-féle gyűjtemény 456, ill. 214 darabja is ide számítható. Az 1956-os nagy tűzben leégett a múzeum egy jelentős része, a meteoritok anyaga valószínűleg nem égett el teljesen, de azok a törmelékek között végezhették ismeretlenül, jelöletlenül, azonosítatlanul elveszve számunkra. Az 1960-as években Ravasz Csaba és munkatársai végezték el a megmaradt példányok konzerválását, újra azonosítását, megjelölését, kb. ennek a munkának az eredményét láthatjuk ma. Főigazgató: Bernert Zsolt (2020). Jelenlegi gyűjteményfelelősök: az Ásvány- és Kőzetár vezetője: Papp Gábor, a meteoritgyűjteményért felelős muzeológus: Jánosi Melinda. Napjainkban 659 leltári tételt tartanak nyílván a meteorittárban (meteoritok, tektitek, impaktitok, stb, 2013-as adat). A múzeum magyar rövidítése: TTM vagy MTTM, angol rövidítése: Hungarian NHM, HNHM.

Mare - a Hold nagyméretű medencéi melyet feltörő bazalt töltött ki.

Marsi meteoritok - a Mars bolygóról származó meteoritok, ld. még SNC meteoritok. Ottani becsapódás hatására kidobódott meteoritok.  A főként bazaltos összetételű metoritok forrás vidéke a Marson nem ismert, egyes kutatók a Mojave, Tooting, Zunil, Corinto-krátereket és a Tharsys-hátság vulákni vidékét sejtik forrásnak.

Mállás - angol "Weathering", a lehullott meteorit anyagát a földi hatások (nedvesség, erózió,stb.) károsítják, ennek mérőszáma a mállási fok, jele: W, mértéke 0-tól (nem oxidált fémek) 6-ig terjed (teljesen átalakult/oxidálódott fém részek)

Mátrix - a meteorit anyagának minden olyan része, ami nem kondrum. Ide tartoznak a fémes és szulfidos részek, sokkolt erek, kondrumok közötti elegyrészek.

Main Mass - adott találáson, hulláson belül a legnagyobb meteorit példány tömege.

MAPS - Meteoritics & Planetary Science nevű a Meteoritical Society (rövidítve MetSoc) által kiadott szakfolyóirat. Létezik nyomtatott és digitális kiadása, ami a MetSoc tagsághoz jár. Az egyik legrangosabb meteoritikai szakmai kiadvány.

Metamorfizálódás, metemorfózis - a meteoritokra értve, olyan nagy hőmérsékleten és/vagy nyomáson létrejövő változás ami során átalakul a meteorit belső szerkezete. Kondritoknál nő a petrológiai osztály, a kondrumok és a mátrix kémialilag kiegyenlítődik. Akondritoknál ez átkristályosodást okoz.

Meteor - maga a fényjelenség, amelyet az űrből a légkörb beszáguldó kisebb-nagyobb természetes testek, kőzetek, porszemek (meteoroidok) keltenek a légkörben. A nagy - kozmikus (több km/s) - sebességek  miatt a haladás során a súrlódástól felizzik a test körüli levegő, kialakul a féynes ion/plazma csatorna, majd ahogy a test elég a fénylés megszűnik. A felizzási magasságok 80-150 km, kihunyás 40-60 km-en. Meteoritokat adó tűzgömböknél ezen utóbbi adat 20-40 km. A meteorok népies neve, hullócsillag.

Meteorit - a világűrből érkező természetes objektum, ami a Föld (vagy egy másik égitest, például a Hold, a Mars stb.) felszínével való ütközéskor nem semmisül meg, túléli a zuhanást és eléri a felszínt.

Meteorit gyűjtő - olyan amatőr vagy professzionális magán gyűjtő aki meteoritokat gyűjt, esetleg azokat keresi, kutatja, ezen tudományt népszerűsíti, kutatásokban segíti a szakmát.

Meteoritika - a meteoritokkal kapcsolatos tudományok összefoglaló neve, mára önálló és gyorsan fejlődő interdiszciplináris tudománnyá vált. A kémia, fizika, matematika, geológia, geokémia, földrajz, csillagászat és más tudományok határterülete. A planetológia része.

Meteoritikus - a meteoritikával foglalkozó kutató.

Meteorit-kráter - olyan felszíni bemélyedés, amely a világűrből érkező általában igen nagy sebességű testek felszínbe való becsapódásakor keletkezik. Szerkezetileg a legegyszerűbb a 5:1 arányú ún. egyszerű kráter, kissé bonyolultabb az összetett, esetleg komplex kráterek esete. Itt  A Földön egy összetett kráter 3 fázisban jön létre: 1 - érintkezés/összenyomódási szakasz (pár másodperc), a lökéshullám az ottani kőzetekre értelmezett hangsebességet maghaladóan benyomódik a felszínbe, ahonnan dekompressziós hullám formájában visszapattan, a becsapodó test (impaktor) általában elpárolog. 2. - kráter kivájási szakasz (6 sec - 1-2 perc) - az anyag megolvad, megtörik és elmozdul oldalra, illetve felfelé, a tektit anyag kirepül, létrejön a tranziens kráter. 3. - átalakulási szakasz (kb. pár-10 perc), visszahulló anyag feltölti a kráter egy részét, kráterfal beomolhat, leejtői besúvadnak. Majd később a kráter gravitáció és erózió általi feltöltése, betemetése. Jelenleg 190 db bizonyítható meteorit-krátert ismerünk a Földön (2020. februári állapot).

Meteorittár - angolul Repository Home. A Meteoritical Society által hivatalosan engedélyezett és bejegyzett intézmény ahol a meteoritok kutatási célú tárolása szakmailag és biztonságosan megoldott. Az ide bekerülő példányokat kutatás céljára a tárnak őriznie kell és kérésre a tár vezetősége ki kell adja azokat más kutatóknak. Egy meteorit klasszifikációs folyamat során meg kell jelölni, hogy mely tárba kerül a klasszifikálandó meteorit minimum 20 gr-ja, vagy ha azt nem éri el akkor annak 20%-a. A Meteoritical Bulletin oldalain sorolják fel a hivatalos meteorittárakat.

Meteorit-zápor - olyan meteorit hullás amikor az egyes darabok - a világűrben - már szeparálódva vannak a légkörbe való érkezés előtt. Ilyen az 1882-es híres erdélyi Mócs meteoritok zápora (közel 3000 db !, közöttük emberfej nagyságúak is).

Meteoritical Bulletin - vagy magyarul Meteoritikai Közlöny, a Meteoritocal Society, a világ legnagyobb, szakmai körökben elfogadott meteoritikai társasága által működtetett, meteoritokat nyilvántartó digitális adatbázis. Link itt.

MetBull - Meteoritical Bulletin (USA), a meteoritokat naprakészen nyilvántartó, leginkább elfogadott online katalógus nevének rövidítése.

Meteoroid - olyan 30 mikrométer és 1 méter közötti, szilárd természetes objektum ami bolygóközi térben mozog (új IAU 2017-es definíció).

Mezosziderit - a kő-vas meteoritok egyik képviselője, kb. 50-50 % FeNi fémfázisból és opak (átlátszatlan) olivin, piroxén, Ca-gazdag földpát ásványokból állnak, összetételük kissé hasonló az eukrit, diogenit meteoritokhoz. Gyakran breccsás szerkezetűek, az összes hullás kb. 0,5 %-át adják, azaz ritka típus. Egyik forráségitestjük a 16 Psyche kisbolygó.

Mike meteorit - egy 1944.05.03.-án hullott magyar meteorit neve, típus: L6 kondrit, az utolsó magyar szemtanús hullású meteoritunk ! 4 darabja volt ismert összesen 224 gr tömeggel, ebből 3 db elveszett. Hullása után nem keresték további darabjait.

Mikrometeorit - mikrometeoroid mely túlélte a Föld légkörével való ütközést, jellegzetes mérettartománya 50 mikrométertől a 1 mm-ig. Ide tartoznak azok az apró cseppecskék amelyek a meteorithulláskor elpárolgó meteortest anyagából maradnak vissza és amelyeket a csapadék és/vagy a gravitáció miatti kilebegés lehoz a felszínre. Nagyon könnyen összetéveszthetők az ipari szennyezés és vulkanikus por részecskéivel. Gyűjtésük viszonylag egyszerű: csapadékból szűréssel, tetőkről száraz összegyűjtéssel, stb. Azonosításuk viszont kizárólag felkészült meteoritikus szakemberrel, laborral és boynolult mérésekkel, igen drágán lehetséges, ezért 1-1 db azonosítása nem éri meg.

Mikrometeoroid - olyan a világűrben mozgó kozmikus porrészecske, melynek tömege egy gramm alatti. Ilyen pl. a interplanetáris por is.

Miskolcz meteorit - egy doubtful azaz kétséges eredetű, sorsú magyar meteorit a Meteoritical Bulletinben. Egy olyan feltételezett középkori magyar hullás, ahol a meteoritok elvesztek.  Több történetíró említi munkájában, hogy 1459-ben (mások szerint ez 1559, 1560) 5 db emberfej nagyságú meteorit hullott "Miskolcz" városa mellett. Ebből 4-et Bécsbe küldtek 1 db maradt Diósgyőrben. A meteorit példányokból egy sem maradt ránk, ha ez nem így lenne, akkor hazánk büszkélkedne a világ első vagy második szemtanús hullású meteoritjával. Bővebben írásom itt. Ifj. Bartha Lajos kutatásai szerint valójában ez két egymáshoz közeli de különböző hullás: 1558. július 6-án Keresztesmező, 3 db és 1560. nyara Miskolc, 5 darab kő.

Moldavit - az egyetlen európai tektit fajta. Csehországban Vltava körüli régióban találják ezeket a zöldes színű üvegesedett tektiteket. Német (Okrilia) és lengyel példányokról is tudunk. A 14,8 millió éve történt Ries becsapódáskor dobódtak ki Csehország irányába.

Nagy-Vázsony meteorita Veszprém megyei Nagyvázsony határában 1890. januárjában leesett szemtanús hullású magyar vasmeteorit neve, típusa IAB-sLL. Egy lehullott darabról van tudomásunk, állítólag Koralovszky János vándorló bányásztanonc, segéd látta a tűzgömböt aki ezután megtalálta a rozsdás (?!) vasmeteoritot, ami valahogyan Bécsbe jutott el. Ott Brezina professzor írta le, de megjegyezte, hogy a rozsda miatt nem igazán lehet friss hullású vasmeteorit. Később W. Buchwald "Iron meteorites I-II-III" című művében megjegyzi, hogy ezt a meteoritot még soha nem vizsgálták modern eszközökkel és nem lepné meg ha ez valójában egy régi és akkoriban Európában gyűjteményekben gyakori, mexikói hullás, azaz Toluca meteorit lenne. A kérdést azóta se döntötte el senki. Hullása után nem keresték további darabjait. Magyarországon nincs belőle példány, a fő tömeget a bécsi NHM őrzi, példányai vannak még a londoni NHM-ben. Hivatalos neve a MetBull-ban Nagy-Vázsony.

Nakhlit - a marsi eredetű SNC meteritok, egyik képviselője ami az egyiptomi El Nakhla El Bahariya falu mellett 1911-ben lehullott példányról kapta a nevét. Augitban gazdag, magmás akondit meteorit, ami kb. 1,3-1,4 mrd éve formálódott egy jelentősebb marsi bazalt elöntésből. Egy helyi újság szerint agyonütött egy kutyát, de ez inkább hírlapi kacsa. Lehetséges forrás vidék az Elysium Mons.

Neumann-vonalak - nagyon finom, vékony párhuzamos, vagy egymással szöget bezáró vonalak sorozata a hexaedrites szerkezetű vasmeteoritok savmart felületén. Jelenlétük az anyag - itt a kamacit -sokkolódására utal, nevüket Johann G. Neumann-ról kapták aki a 1848-ban a cseh Braunau vasmeteoritban felfedezte ezt a szerkezetet.

NIPR meteoritok - angolul National Institute of Polar Research, a Japán Nemzeti Sarkkutató Intézet rövidítése. Az intézet sok egyéb mellett meteorit kutatással is foglalkozik az Antarktisz területén 1969 óta, több mint 17 000 db meteoritot találtak, írtak le és katalogizáltak, melyekből számos hazánkba is eljutott. A világ egyik legnagyobb meteorit gyűjteménye a japán kormány tulajdonát képezi, de kérésre bármely ország kutatója vizsgálhatja a mintákat.

NomComm - a Meteoritical Society nevezéktani bizottsága. A meteoritikai, planetológiai szakemberekből álló bizottság dönt a meteorit beküldött klasszifikációs (teljes  történet, geokémiai, petrológiai, petrográfiai és fizikai leírása) dokumentációja alapján a meteorit MetBull-ba történő befogadásáról, elfogadott nevéről, típusáról egyéb adatairól.

Normál kondrit - vagy közönséges kondrit (angolul ordinary chondrite, rövidítve OC). A leggyakoribb (87 % !!!) olyan kőmeteorit típus, mely jelentős mennyiségű kondrumot, FeNi fémszemcséket, szulfidokat és szilikátokat tartalmaz. Fémtartalom szerint megkülönböztetünk: H kondrit (magas fémes FeNi 15-19% de kevesebb fémoxid tartalom), L kondrit (alacsonyabb fémes FeNi 4-10% de magasabb fémoxid tartalom), LL kondrit (legalacsonyabb fémes FeNi 0,3-3% de a legmagasabb fémoxid tartalom). A Hayabusa űrszonda által meglátogatott Itokawa kisbolygó is jórészt LL szerkezetű.

Nyírábrány meteorit - a Hajdú-Bihar megyei Nyírábrány falu mellett 1914.07.17.-án leesett szemtanús hullású magyar meteorit neve, típusa L/LL4-5 kondrit (egy 2012-es mérés szerint, mert korábban LL5 volt). Egy lehullott darabról van tudomásunk, a hivatalos össztömeg 1,1 kg. Hullása után nem keresték további darabjait. Breccsás szerkezetű több kondrit típust (L és LL) és a 4-es és 5-s petrológiai osztályt is magában hordozó kondrit meteorit. Erősen átalakult, töredezett szerkezet, főként metamorfizálódott kondrumok, csillogó fém vasnikkel és szulfidok jellemzik. Hivatalos neve a MetBull-ban Nyirábrany.

Nyomáskúp - angolul shatter-cone, az egyetlen szabad szemmel is látható, meteorit-kráter keletkezésekor sokkhatásra létrejövő kúpalakú kőzetforma. Méretük a mm-től méteresig terjed, gyakran rajtuk ülő ún. parazita nyomáskúpokkal. Jelenléte a meteorit-becsapódás egyértelmű bizonyítéka.

Olivin - nagyon fontos szilikátos ásvány, az egyik legfontosabb meteorit ásvány. A fayalit (Fe2SiO4) és a forsterit (Mg2SiO4) ásványfajok közötti elegysor köztes összetételű változata, képlete: (Mg,Fe)2SiO4. Zöldes, esetleg zöldes sárgás, sárgás. Pallazitok és a kondritok kondrumjainak jellemző átlátszó ásványa.

Olvadási kéreg - angolul "Fusion Crust, rövíditve FC)", a meteorit hullás közben megolvadt, majd sötétrepülésre átváltáskor rádermedt vékony, általában fekete felszíni kérge. A meteorit haladási irány szerint elülső részen alakul ki az Elsődleges Olvadási kéreg (angolul "Primary Fusion Crust"), míg a lerobbant hátsó részeken a Másodlagos Olvadási Kéreg (angol "Secondary Fusion Crust"), ami a hátsó részen fellépő turbulenciák miatt, kaotikusan tagolt,  olykor, habosodott, buborékosodott. Létezik egy egy ritka harmadik féle olvadási kéreg, ami akkor jön létre amikor a meteortest szétrobbanása után már nincs idő újabb, teljes hátsó felületet beborító olvadási réteg kifejlődésére, ekkor a fekete kéreg csak részben borítja be a meteorit hátsó oldalát, így részben látható marad a meteorit érintetlen belső szerkezete. Kondritoknál fekete, keverve esetleg barnás színű, vasmeteoritoknál fekete, kék, akondritoknál gyakran csillogó, üvegszerűen fekete.

Ófehértó meteorita Szabolcs megyei Ófehértó falu mellett 1900.07.25.-én leesett szemtanús hullású magyar meteorit neve, típusa L6 kondrit. Egy lehullott darabról van tudomásunk melyet Mailáth József helyi gróf szolgáltatott be, a hivatalos össztömeg 3,75 kg, melyet a Budapesti Természettudományi Múzeum őriz. Hullása után további darabjait nem keresték. Erősen átalakult, töredezett kondrumos szerkezet, csillogó fém vasnikkel és szulfidok jellemzik. Hivatalos neve a MetBull-ban Ofehértó.

Pallazit - a kő-vas meteoritok egyik képviselője, kb. 50-50 % FeNi fémfázisból és olivin ásványokból állnak. Nevüket Peter Simon Pallas német zoológus, botanikus természettudósról kapták. Egyik forráségitestjük a 16 Psyche kisbolygó.  Az összes hullás kb. 0,5 %-át adják, azaz ritka típus

Petrológiai osztály - a kondritokra jellemző osztályozás, mely 0-tól 7-ig osztályozza a kondritok kondrumos szerkezetét. Az egyes osztályokhoz az adott állapotra jellemző át/felmelegedési hőmérséklet tartomány tartozik. 3-as osztály: a kondrumok, kerekek, épek, azonnal felismerhetők (0-200C°) , 4-es osztály: a kondrumok kezdenek szétszakadozni (200-400C°), 5-s osztály: a kondrum szélek felbomlanak, tovább töredezés (400-600C°), 6-s osztály: a kondrumok még felismerhetők, erős széttöredezés (600-800C°), 7-es osztály: a kondrumok közül még némelyek felismerhetők, teljes széttöredezettség (800C° felett). A nagyon alacsony átalakulási fokokra az 1 és 2 petrológiai osztályt vezették be a szenes kondritok esetében. Léteznek alosztályok is, mint pl. 3.1, 3.2 egészen 3.9-ig, sőt a nagyon ritka al-alosztályok is, mint pl. 3.00, 3.05, 3.15. Ez utóbbiak az alig-alig átalakult anyagot jelentik.

Piroxén - nagyon fontos szilikátos ásvány, az egyik legfontosabb meteorit ásvány. A SIO4 tetraéderek láncai között Mg, Fe, Ca, Mn stb. ionok találhatók meg. Kondritokban, az EH, EL kondritokban főleg az ensztatit Mg2Si2O6, a H kondritokban a bronzit (Mg,Fe)2Si2O6 és az LL kondritokban a hipersztén (Fe,Mg)2Si2O6 változat gyakori. A piroxén kondrumokban gyakori ásvány, polarizációs mikroszkópban inkább fehéres, szürkés színtelen megjelenésű.

Planetológiaa Naprendszer égitestjeit, a bolygókat, holdjaikat,  azok erőt és sugárzási tereit, a meteroritokat, becsapódási-krátereket tanulmányozó interdiszciplináris tudományág. A gyakorlatban a Naprendszer kutatását értjük alatta, mely a csillagászat és a föld és űrtudományokból fejlődött ki. Nagy lökést jelentett a planetológia fejlődésében a műszeres űrszondás mérések megjelenése. A planetológia új tudományága a naprendszeren kívüli ún. exobolygókkal foglakozó exoplanetológia. Magyarországon több intézetben, egyetemen is foglalkoznak planetológiával, emellett az MTA Planetológiai és Geonómiai Albizottsága is kifejezetten ezt a témát kutatja.

Planetológus - a planetológiával foglalkozó, azt kutatós szakember.

Polarizációs mikroszkóp - általában olyan ásványvizsgáló sztereo-mikroszkóp, amelynél a meteorit átlátszó vékonycsiszolatát, két darab egymásra merőleges síkban poláris szűrő közé helyezzük és a mikroszkóp nagy nagyításait kihasználva az éles képet tanulmányozhatjuk, fotózhatjuk. Ha felülről világítjuk meg a polírozott mintát akkor visszavert fényben, reflexiósan tudjuk vizsgálni a meteoritot.

Primitív akondrit - a kondritok és akondritok közötti átmeneti tulajdonságokat mutató meteorit típus. Anyaga jórészt már elvesztette kondritos jellegét, átolvadt, átkristályosodott, kémiailag kiegyenlítődött a mátrix és kondrumok anyaga, de megmaradt kondrum maradványok is felfedezhetőek olykor bennük (angolul relict chondrule). Ilyenek az ureilitek, brachinitek, akapulkóitok, lodranitok, winonaitok. Ugyanakkor erős rokonságot mutatnak a vasmeteoritok IAB és IIICD geokémiai osztályaival.

Primitív meteorit - olyan meteorit anyag, amely a legjobban megőrizte a naprendszer keletkezésekor uralkodó anyagi, fizikai, kémiai viszonyokat. Anyaga a legkevésbé alakult át az időközben eltelt milliárd évek alatt. Ilyenek egyes szenes kondrit típusok (pl. a magyar CV3-as Kaba), de a kondritok legprimitivebbje a 3.00 al-altípus is pl. NWA 12692.

Regmaglipt - hullás közben a forró plazmacsatorna által vájt, ujjbenyomódás szerű gömbölyded mélyedések a meteorit felszínén.

Regolit -  főként a szilárd kérgű égitesteken a felszíni kőzetekre ható fizikai aprózódás, kémiai mállás, által létrejött törmelékes kőzetréteg. Földünkön még a biológiai eredetű mállás is ide sorolható.  A regolit jelentős része laza szerkezetű, ugyanakkor cementáló vagy más hatásra kialakulhatnak ún. keményfelszínek is. A Hold szinte teljes felszíne regolit breccsa.

Repository Home - meteorittár. Ld. még Meteorittár.

Repülés orientált alak - angolul "flight oriented vagy flight marked", a meteortest hulláskor aerodinamikailag felvett általában kúpszerűen leolvadt alakja. Az ún. "Roll-over lipp" a meteorit hátsó kontúrját ajakrúzsszerűen körbeölelő fekete gyűrű.

Retardációs pont - a meteor vagy tűzgömb pályájának az a képzeletbeli pontja, amikor a nagy légköri fékeződés miatt a meteortest annyira lelassul, hogy innentől fogva a gravitáció már csak gyorsítani fogja a felszín felé haladó testet. Nagyjából a sötét repülésre való átváltás időszaka ez.

Régi magyar meteorit - olyan meteorit ami a jelenlegi Magyarországot megelőző ország formációink határain belül hullott le és/vagy találták meg (tehát pl. Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága).

Ries, Steinheim-kráterek - németországi jelentős meteorit kráterek, Ries: 24 km, Steinheim: 3,8 km átmérőjű. Iker becsapódásnak sejtik a 14,8-14,9 millió éve történt eseményt. A kidobódó anyag egy része Csehországban zöld színű, átlátszó tektitként ért felszínt, neve moldavit.

Schreibersit - vasmeteoritokban található ezüstös színű zárvány, gyakran grafittal övezve. Képlete: (Fe, Ni, Co)3P.

Shergottit - a marsi eredetű SNC meteoritok, egyik legfiatalabb és legnépesebb, 170-180 millió éves képviselője, ami az indiai Sherghati település mellett 1865-ben lehullott példányról kapta a nevét. 3 féle típusuk van, mely széles spektrumú összetételről tanúskodik: bazaltos (monoklin piroxén augit, pigeonit, stb ásványok), olivin-porfíros (finomszemcsés bazaltban nagy olivinek), lherzolitos (peridotitos, nagyobb rombos-piroxén szemcsékbe ágyazódott olivinek). Egyik forrás kráter jelöltjük a fiatal Mojave-kráter.

Sivatagi máz - elsősorban a száraz sivatagokban talált meteoritokon lévő változó vastagságú és állagú vékony és fényes kéregszerű bevonat. Színe: legtöbbször sötét, barnás, barnás-vöröses, esetleg feketés. Állaga: inkább fényes (polírozott hatású), esetleg fénytelenebb. A hosszabb ideje a részben vagy teljesen a felszínen lévő meteoritokon a sivatagi erózió, kémiai és fizikai hatások eredményeképpen alakul ki.

SNC meteoritok - marsi eredetű meteoritok, mely rövidítést a névadó hullások típusáról kapta (Shergottit, Nakhlit, Chassignit), 4. képviselőjük az orto-piroxénes OPX.

Sokkoltság - angolul "Shock stage", korábbi űrbéli ütközéskor vagy becsapódáskor a meteorit anyaga különböző mértékben módosult, zömült, sokkolódott, jele: S, mértéke 0-tól (nem sokkolódott) 6-ig terjed (nagyon erősen sokkolódott).

Sokkolt kvarc - a kvarc olyan változata, aminek kristályszerkezete nagy nyomáson, de nem túl magas hőmérsékleten a kristálytani síkok mentén deformálódik. A planáris, lemezes töréseket, az angol Planar Deformation Features-ből, PDF-nek rövidítik. Két ismert változata van a 2,92 gr/cm3 sűrűségű coesit és a 4,34 gr/cm3-es sztisovit. Földi anyagban csak meteorit-kráter becsapódásokkor és nukleáris robbantások alkalmával jön létre. Előbbi esetében Eugene Shoemaker kráter-geológus, impaktit szakértő mutatta meg, hogy ha ilyet találnak az egyértelmű bizonyítéka a kráter eredetnek.

Sötét repülés - angolul "dark flight", a meteortest légkörbeni hullásának azon szakasza, amikor a fénylő plazmacsatorna fénylése megszűnik és a meteortest már szabadeséssel hullik a föld felé, ez kb. 20-40 km magasságban történik. A sötétrepülés szakasza a meteorjelenség kihunyásától a földetérésig tart.

Szelet - olyan meteorit vagy kőzetminta, ahol mindkét felület vágott (ez lehet nyersen vágott, csiszolt, polírozott). A két vágás lehet párhuzamos vagy ék alakú, vastag vagy kevésbé vastag (pár mm-es), a szelet pereme körben részben vagy égészében lehet eredeti állapotú is.

Szemtanús hullás - olyan meteorit hullás melyet dokumentáltan, igazolható módon - szemtanúk - láttak, megörökítettek, kb. 1300 ilyet tart nyilván a Meteoritical Bulletin, ez az összes meteorit csupán 2 %-a ! Ma a videos, meteorkamerás rendszerek korszakában szinte mindegyik meteorit hullás ilyen. Meteoritical Bulletein jelölések: Yc= a megerősített szemtanús hullás, Yp=valószínű hullás, de nem áll rendelkezésre elég bizonyíték.

Szenes kondrit - differenciálatlan meteorit csoport, a kondritok egyik fajtája, az összes hullás 5 %-át adják. Közös jellemzőjük, hogy nagy mennyiségben tartalmaznak illékony anyagokat, vizet és szenet és szerves vegyületeket (aminosavakat is), kevés vas-nikkelt. Fejlődéstörténetük során sohasem melegedtek fel jobban, mint 200 C fok, ezért anyaguk termikusan alig módosult, metamorfizálódott, petrológiai osztályaik alacsonyak 1, 2 esetleg 3. az ősi szoláris köd összetételét ez a meteorit típus őrizte meg legjobban. További csoportjaik: CI, CM, CV, CO, CK, CR, CH, CB, C-ung. Közös jellemzőjük, hogy változatos mértékben de épp állagú kondrumokat tartalmaznak, olykor CAI-k jelenlétében. Szülőégitestjüknek a C típusú kisbolygókat tartják. Olvadási kérgük fekete, emellett, laza anyagúak és nagyon mállékonyak. Átalakulásuk: főleg vizes és termális felmelegedés, mert nagyon kicsi a szülőégitestjük (pár száz méteres).

Szórás mező - az terület ahová a meteorit (vagy tektit) anyag lehullik. Meteoritoknál általában ez egy vagy több ellipszis alakú rész (tektitnél inkább legyező alak). A legnagyobb tömegű metortestek a tehetetlenségüknél fogva a haladási irány szerint leginkább előrébb hullnak le, a többiek ahogy aprózódnak egyre hátrébb és szétterülve. A terület alakját az atmoszféra alsóbb rétegeiben történő robbanás(ok) és a magas, közép légköri szelek befolyásolják. Angol megnevezése strewn-field.

Szülőégitest - angolul parent body, olyan égitest melyből a meteoritok anyaga származik, ezek ma már a Mars és Jupiter közötti fő aszteroida övben találhatók, illetve a holdi és marsi eredetű meteoritok esetében maga a Hold és a Mars. A modellek szerint a naprendszer keletkezésekor maximum néhány tucat ilyen kiségitest állt össze planetezimállá, majd ezek ütközés, újra-összeállása, újra ütközése stb stb hozta létre a ma ismert kisbolygó töredékeket. Régóta észrevettek, hogy egyes aszteroida és meteorit színképek megfeleltethetők, hasonlóak, ezért egyes meteorit típushoz megfelelő kisbolygó színképtípusokat rendeltek  Ma úgy gondoljuk, hogy ebből származtathatók a ma ismert kisbolygók, mint szőlőégitestek vagy annak darabjai, ezek felsorolását lásd az egyes meteorittípusnál a kislexikonban.

Sztisovit - a sokkolt kvarc egyik formája, mely meteorit becsapódáskor keletkezik és annak egyik bizonyítéka, ld. még Sokkolt kvarc. 

Talált meteorit / találás - olyan meteorit melynek hullásáról nem áll rendelkezésre adat, bizonyíték, nem látták a hullást. A legtöbb nyilvántartott meteorit ilyen (98 %). Főleg száraz sivatagok és az Antarktisz környék kedvez a találásoknak, mert itt jobban konzerválódnak, kevésbé mállanak a meteoritok.

Tektit - nagyméretű kisbolygó vagy töredék becsapódásakor a kráterkivájási szakaszban megolvadt földfelszín anyag, mely a kataklizma során felrepül a világűr felé és visszahullva üvegszerűen megdermed. Ez tehát nem a meteorit közvetlen anyaga, hanem a becsapódáskor megolvadt földfelszíné. Színük általában fekete, zöld, sárgás, gyakran átlátszóak és nagy víztartalmúak.

Tektit szórásmezők - nagyobb meteorit-krátereket becsapódási események létrehozhatnak ún. tektit szórásmezőt, azaz olyan területeket a Földön ahol azonos kémiai összetételű tektiteket lehet találni. Ilyen a Kelet-Ázsiai-Ausztrál szórásmező , ami egy kb. 800 ezer éve történt becsapódás és kontinensnyi területen szórt szét fekete tektiteket, a forrás kráter egyenlőre nem ismert. Tektitket ismerünk még az Elefántcsontparton, Atacama-sivatagban, Egyesült Államokban, Belizben, Csehországban, Egyiptomban. Általában valamilyen forrás kráter is van mellettük.

Ténit - vagy taenit, magas, 12-45% Ni tartalmú vas-nikkel összetételű fémes elegyrész, a görög ταινία =sáv/szalag szóból. Gamma vasnak is nevezik, izometrikus-hexa-oktahedrites kristályszerkezetben kristályosodik. Opak elegyrész, színe a fehértől a fémes szürkéig terjed, savnak jobban ellenáll, mint a kamacit.

TKW - magyarul teljes össztömeg, angolul "Total Known Weight". A megtalált meteorit példányok Meteoritical Bulletinben közölt együttes össztömege. A gyakorlatban ennél több a valós tömeg, mert nem minden tömegadatot küldenek be hivatalosan a megtalálók.

Töredék  - idegen szóval fragmentum, olyan meteorit vagy kőzetminta, amit letörtek egy nagyobb darabról így felületei szabálytalanok. Mikrotöredék - mint az előző de mérete nem túl nagy maximum pár mm, inkább kisebb.

Troilit - a meteoritokban gyakori általában aranybarna színű FeNi-szulfid ásvány. Dominico Troili fedezte fel az 1766-ban hullott Albareto meteoritban, egyben ő az ásvány névadója. A troilit gyakran páncélszerűen öleli körbe a kondrumokat, vasmeteoritokban összefüggő zárványcsomókat alkot.

Tűzgömb - a Vénusz legnagyobb látszó fényességénél, a -4 magnitúdónál fényesebb, látványos meteor, olykor kisebb hanghatással is együtt járnak, néha felrobbannak pályájukon.

Ureilit - az egyik primitív akondrit típusú meteorit, lényegében egy olivin-piegonites akondrit. Jelentős szén és grafittartalma van, emellett nano és mikro gyémántokat tartalmaz, ami nagy nyomású sokkhullámok miatt alakulhatott ki.  Két fajtájuk ismert, a monomikt és polimikt. Előbbi durva-szemcsés olivines szerkezetű, kevesebb piroxénnel, utóbbi különböző szerkezetű klasztokból áll.  Nevét az oroszországban 1886-ban Novo Urei falu mellett hullott ugyanilyen nevű meteoritról kapta, a meteorit egy darabját állítólag a helyiek megették, mert illata a frissen sütött kenyérre emlékeztette őket. Forráségitestje ismeretlen. Mint minden primitív akondrit, így ez is kémiai és ásványtani hasonlóságot mutat a kondritokkal, de szerkezetileg már mások (átolvadtak, átkristályosodtak) és lehetnek bennük relikt (visszamaradt) kondrum maradványok.

Vasmeteorit - főleg FeNi tartalmú tömör differenciált anyagú, akondrit meteorit, mely az összes hullás 4,5 %-át adja. Sűrűségük viszonylag magas: 7,8-8 gr/cm3, valaha egy nagyméretű ősi kiségitest fémmagját adták.   Szerkezetileg: oktaedrites (Widmanstätten-Thomson-mintázatot mutató), hexaedrites (Neumann-vonalas), ataxitos esetleg csoportba nem sorolható lehet. Nehezen mállanak, a legnagyobb ismert tömegű meteoritok mind vasmeteoritok.

Vasmeteorit geokémiai osztályok - a vasmeteoritok osztályba sorolása nyomelemeik alapján történik, ilyenek lehetnek pl. a Ga, Ge, Ir. Ezen kivül megkülönböztetünk magmás és nem magmás vagy primitív eredetűeket. A primitív vasmeteoritok: IAB, IIE, Udei Station csoport, Pitts csoport, JBL, SLM, SLH, SHL. A magmás vasmeteoritok: IC, IIAB, IIC IID, IIF, IIG, IIIAB, IIIE, IIIF, IVA, IVB. Szőlőégitestjük egy M-típusú aszterioda lehet, a IIE vasmeteoritoké egy S-típusú p.l a 6 Hebe kisbolygó.

Végszelet - olyan meteorit vagy kőzetminta, ahol az egyik felület vágott (ez lehet nyersen vágott, csiszolt, polírozott), a másik felület pedig az eredeti állapotú.

Vékonycsiszolat - nagyon vékony, kb. 30 mikron vastag, átlátszó meteorit minta szelet amelyet speciális eljárás során először mikroszkóp tárgylemezre ragasztottak, majd ezt vékonyra lecsiszolták, polírozták esetleg védő üveggel elfedték. A meteorit mintákat ilyen tárgylemezen tanulmányozzák, kutatják.

Widmanstätten-Thomson-mintázat - oktaedrites-szerkezetű vasmeteoritok vágott felületén látszódó különböző nikkel tartalmú FeNi kristályszerkezet kirajzolódó mintázata. Savkeverék és hő hatására is megjelenik, névadója Alois von Beckh Widmanstätten és William Thomson, akik egymástól függetlenül fedezték fel a XIX. sz. végén.

Winonait - az egyik primitív akondrit típusú meteorit, mely metamorfózis, részleges megolvadás, brccsásodás jeleit mutatja relikt kondrumok jelenléte mellett, geokémiája a H és E kondritok között átmenetet képez.  Egyes példányaiban jelentős fémvasnikkel található, ami étetve Widmanstätten-Thomson mintázatot  mutat. Névadó meteoritja az arizónai, USA Winona mlleti ásatáson 1928-ban talált talált ugyanilyen nevű meteorit. Érdekesség, hogy Winona rendkívül közel fekszik a világhíres Barringer-kráterhez. Mint minden primitív akondrit, így ez is kémiai és ásványtani hasonlóságot mutat a kondritokkal,  de szerkezetileg már mások (átolvadtak, átkristályosodtak) és lehetnek bennük relikt (visszamaradt) kondrum maradványok, lényegében egy átmeneti meteorit típus. A winonaitoknal és a hozzájuk kémialag közel álló IAB és IIICD típusú vasmeteortiknak feltehetően egy azonos vagy hasonló forráségitestje lehetett.