A Kis-Győr meteorit 1901 - hová lettek a meteoritok?

A Kisgyőri meteoritok - a magyar meteoritika történetének egyik rejtélyes esete

Kisgyőr egy Miskolc melletti 1680 lelkes település, ahol a korabeli hírek szerint 1901. május 23.-án meteoritok hullottak. Ha megnézzük a Meteoritical Bulletint-t, akkor ott „Kis-Gyor” néven szerepel egy kétséges meteorit esetként nyilvántartott „doubtful” státuszú, tehát igzalt hullású vagy mára elveszett meteorit. Link itt.

De mi is volt valójában ez a történet?

meteorkövek a 120, 121, 122, 123 és 124-es tételeknél

Annyi bizonyos, hogy a miskolci Herman Ottó Múzeum akkori jogelődjénél a „Borsod-Miskolci Múzeum” természetrajzi gyűjteményének egykori érkezési naplójának 180-as leltári számán 5 darab meteorit származékot tartottak nyílván, mint „kisgyőri meteoritdarabokat”. Az 1902-ben Molnár József múzeumi őr szerkesztésében kiadott katalógusban is szerepelnek ezek a darabok, sőt, megjegyzi, hogy azok a földszinti nagyterem „A” és „E”szakaszában állították ki és a felsorolás az 5 db meteorkövet a „120”, „121”, „122”, „123” és „124”-es tételeknél említi.

Tehát valamit tényleg beküldtek a múzeumba!

Hogy adományozás, vétel vagy más módon kerültek a múzeum birtokába, nem derül ki, valószínűsíthető az ajándékozás, a kor hasonló esetei alapján. Annyi bizonyos, hogy a meteorkövek évtizedekig a múzeum birtokában voltak. A mai azonosítást nehezíti, hogy a múzeum ásványtárát az 1950-es években felszámolták és azok jelentős része a nemzeti Múzeum kezelésébe került. A miskolci múzeum 1953-as leltárkönyve az addigra elveszett vagy megsemmisült darabokat már nem említi.

Érdekes, hogy a Tokody-Dudichné féle „Magyarország meteoritgyűjteményei” című 1951-es munka a ”b 221” leltári számon említ egy Kisgyőrből származó 3,61 gr-os darabot a nemzeti Múzeum gyűjteményében. Kérdés, hogy ez a kis darab korábban egyenesen került Kisgyőrből Budapestre vagy az 1950-es évekbeli átadás eredményeként? És hova lett a másik 4 példány?

Dr Papp Gábor TTM szerint a kisgyőri meteoritokról említést tesznek a Hey-féle katalógusban, de szerinte ez a darab megsemmisült a múzeum 1956-os nagy tűzvészében. Mindenestre a Dr Ravasz Csaba által készített 1969-es részletes katalógus már nem említi ezt a darabot sem. T. Szabó Timea részletes tanulmánya szerint sem a bécsi TTM sem a magyar TTM nem tud létező és nyilvántartott kisgyőri meteoritokról. A szerző ellátogatott Kisgyőrbe is, ahol kikérdezése nem járt eredménnyel, ami az eltelt több, mint 100 évet tekintve nem is csoda.

Hová lettek tehát a darabok?

Esetleg bekeveredtek a jelenlegi Herman Ottó Múzeumban őrzött tételek közé és ma már nem ismerik fel azokat mint meteorit? Elvesztek az 1951-es évre? Elpusztultak az 1956-os tűzben? Más múzeumokba keveredhettek? Esetleg elcserélték őket? Esetleg igaz sem volt a hullás?

Annyi bizonyos, hogy a régi múzeumi jegyzőkönyvek nyilvántartottak 5 db "kisgyőri meteoritkö"-nek leírt tárgyat. A korabeliek precizitását ismerve a hullás valósnak tűnik. Bár többen megkérdőjelezték magát a hullást mint pl. a kor neves ásványtanásza dr Koch Sándor is. rre én is gondoltam, ugyanis senki nem vizsgálta azok tényleges meteorit eredetét, egyszerűen csak elfogadták ezeket "kisgyőri meteoritnak" a beküldéssel egyetemben.

Az is érdekesnek tűnik, hogy ugyanazon évben a Miskolchoz nem túl távoli Ófehértón 1900. július 25.-én ismét (?) volt meteorithullás, amiről az újságok hírt adtak, de akkor a Kisgyőriről miért nem?

Ebben a több, mint 100 éves történetben sajnos több a kérdőjel mint a tény?

T. Szabo Timea részletes és kimerítő cikke itt megnézhető Történeti és muzeológiai adatok a Miskolci és a Kisgyőri meteoritokról - T Szabó Timea 2003 (köszönjük a szerzőnek).

Ha valakinek esetleg van további információja ezen meteoritok hullásáról, akár helybeli és tud bővebbet kérem keressen itt.