Orion-köd, M42 spektrum

Kategóriák

Leírás

Az északi égbolt talán legismertebb égi objektuma az Orion csillagkép hármas övcsillaga alatt látható Orion-köd, katalógus nevén a Messier 42-43 ( NGC 1976 ) reflexiós / emissziós ködkömplexum. A 20 fényév átmérőjű valójában a Messier 42 és Messier 43 ködökből álló csillagközi gázfelhő egy objektum, csak egy sötét porfelhő takarja ki a fényesebb részeit, ezért látjuk két részre osztva. A köd távolsága 1344 +/- 20 fényév, tömege 2000 naptömeg. Az egyik legismertebb távcsöves objektum, a legtöbbet fotózott téma és a legintenzívebben tanulmányozott égi objektumok egyike. 

A csillagászok kedvelt objektuma, hiszen az összehúzódó gáz és porfelhő ma is intenzív csillag és bolygórendszerek keletkezés jól tanulmányozható régiója. Ahol közvetlenül megfigyeltek protoplanetáris korongokat,  barna törpéket,  a gáz intenzív és turbulens mozgását és a ködbe ágyazott csillagok ionizáló sugárzásának hatását, a világító gázfelhőket.

Sem Ptolemaiosz Almagest-je, sem Al Sufi "Állócsillagok könyve", sem Galilei nem említi, bár egyes spkeulációk szerint a maják ismerhették egyik mítoszuk szerint. A ködöt elsőként a francia  Nicolas-Claude Fabri de Peiresc említi egy  1610. november 26.-i megfigyelésében, amit patrónusának vásárolt távcsövel tett. Később többen is "önállóan újra felfedezik" az obejktumot. Messier 1769. március 4.-én figyelte meg és beemelte, mint 42. és 43. számú köd a katalógusába. William Huggins 1865-ben spektroszkópjával vizuálisan vizsgálja és megállapítja, hogy az világító gázból áll. 1880. szeptember 30-án Henry Draper egy 11 hüvelykes teleszkóppal, 51 perces fényképfelvételt készít róla, amely egyben az első ködfelvétel a történelemben. Ezek és más felvételek mutatták meg a köd finom részleteit, mely az emberi szem számára akkoriban láthatatlanok voltak. 1931-ben Robert J. Trumpler mutatta ki, hogy a köd "szívében" lévő csillag négyes a trapezium közelében lévő csillagok, egymáshoz közel vannak és csillaghalmazt alkotnak. Spektrumuk és más jellemzőik alapján a köd  távolságára 1800 fényévet kapott.

A Hubble űrtávcső először 1993-ban vizsgálta az objektumot, amit azóta gyakran mér, így 2005-re elkészült a köd eleddig legrészletesebb képe. Ezen az éppen kialakulóban lévő csillagrendszerek körüli ún. protoplanetáris korongokat (kb. 150 db), fiatal barnatörpe csillagokat látunk por és gázködbe ágyazva, valójában az egész komplexum egy jól fejlett, tankönyvszerű "csillagóvoda". Kb. 700 csillagot sikerült itt felismerni a ködképződés különböző fázisaiban, ezek nagy száma miatt gondoljuk, hogy  csillagrendszerek kialakulása igen gyakori az Univerzumban.

A ködben kialakult fiatal csillagok intenzív gerjesztő sugárzása, a körülötte lévő gázt emissziós sugárzás kibocsájtására készteti. Emiatt a köd spektruma igen egyedi, látványos emissziós vonalak sorozatából áll össze. A spektrum legfeltűnőbb emissziós vonalai az OIII és Hidrogén-alfa vonalak, ezek főleg a kékes-zöld és vörös színtartományokban erősek, innen a köd nagytávcsőben vizuálisan is látható kékes-zöldes vöröses színe. Emellett a H I, H-béta, H-gamma, N II emissziók jelentősek.

A most közreadott alacsony felbontású színkép, a 3900-8000 Angström vizuális tartományokban mutatja a köd spektrumot. A spektrum szoftveres feldolgozását a francia VisualSpec szoftverrel végeztem, a végeredmény: hullámhossz-kalibrált, normalizált, de nem fluxuskalibrált.

A spektrumhoz csatoltam az ASI462MC kamerámmal készült belső Orion-köd színes felvételemet, ami a Trapézium környezetét mutatja, ahol jelöltem a rés kb. helyzetét.


A vonalak azonosítását a következő oldalakon található spektrumok alapján készítettem el:

https://www.quora.com/What-kind-of-spectrum-does-the-Orion-Nebula-have-and-what-are-some-examples

és

http://www.astrosurf.com/buil/nebula/HII/m42/m42.html


Technikai adatok

Műszer

Celestron14 356 mm f/11 EdgeHD tubus

Kamera

ASI 1600MM Pro cooled

Szűrő

Nincs szűrő

Mechanika

Fornax 152 német mechanika + FS2 vezérlés

Vezetés

Nincs autoguide-ing.

Expozíciós adatok

100 x 2000 msec

Hely

Corona Borealis Csillagvizsgáló, Győr

Dátum

2021.02.14.

Átlátszóság

8/10

Seeing

5/10

Hőmérséklet

-3 °C

Feldolgozás

A felvételt a Baader Dados rés-spektrográffal készítettem, 100 db egyedi 2000 ms-os spektrum összeadásával. Képfeldolgozás: SharpCap Pro, AS!3, Registax, VisualSpec, Photoshop

Spektrográf

Baader Dados résspektrográf