Bellatrix spektrum 2021.03.06.

Kategóriák

Leírás

A Bellatrix (gamma Orionis) az Orion csillagkép harmadik legfényesebb csillaga, maga csillag a csillagkép jobb felső csillaga, az Orion "bal válla". Nevének jelentése, latinul: "női harcos", arabul "a hódító". Földünktől 250 +/- 20 fényévre található csillag 6-szor nagyobb és 8,3-szor nehezebb Napunknál, kora kb. 20 millió év. Ez idő alatt a magjában lévő hidrogént elhasználta, így hamarosan a fősorozati csillagok közül átkerül az óriás ágra, ahol vörös óriássá válva végül fehér törpe csillagként fejezi be pályafutását.

A csillag felszíni hőmérséklete 22000 K, ez 4-szer több mint Napunké, a magas hőmérséklet az oka a kékes-fehéres színének, ami a B színképosztályú csillagokra oly jellemző. A csillagászok sokáig standard-csillagnak tartották a Bellatrixet, azaz olyannak ami stabilan tartja fényességét, de ma már ismert, hogy a csillag pár százalékon belül de változtatja fényességét, 1,59-1,64 mg között. 1971-ben amikor még kevésbé szigorúan vették az O és a korai B típusú csillagok színképosztályozását, akkor a Bellatrixot adták meg a B2 III színkép típuscsillagaként. Érdekesség, hogy az ebből a spektráltípusból számított fényessége mintegy 1 magnitúdóval nagyobb, mint azt mérete és Hipparcos távolsága alapján várnánk.

A B színképtípusú csillagok általában nagyon kék és fényesek, spektrumok domináns hélium és mérsékeltebb hidrogén elnyelési vonalakat tartalmaz. A hélium a legdominánsabb a B2 - tehát a Bellatrix - alosztályában. A B és az O osztályú csillagok rendkívül hevesen "égetik" magjukban az energiát, emiatt relatíve rövid életűek. A rövid élettartam miatt nem tudnak eléggé messze kerülni születési helyüktől. Ezek a csillagok ún. OB asszociációkban (csillagtársulásokban) születtek, amik hatalmas méretű molekulafelhőkből állnak.

A B spektrális osztály típus csillagai a következők: B0V – Upsilon Orionis, B0Ia – Alnilam, B2Ia – Chi2 Orionis, B2Ib – 9 Cephei, B3V – Eta Ursae Majoris, B3V – Eta Aurigae, B3Ia – Omicron2 Canis Majoris, B5Ia – Eta Canis Majoris, B8Ia – Rigel

Most közreadott Bellatrix, alacsony felbontású színképben, a 3700 - 7800 Angström tartományban igen karakteresek a He I és Hidrogén vonalai, amit a képen jelöltem is. A földi atmoszféra O2 és víz elnyelési vonalai és sávjai, minden a Földről készült spektrumban megjelennek, ezt kékkel jelöltem.

A spektrum szoftveres feldolgozását a francia VisualSpec szoftverrel végeztem, a végeredmény: hullámhossz-kalibrált, normalizált, de nem fluxuskalibrált.

A sávok és vonalak azonosítását : az Osservatorio Astronomico G. V. Schiaparelli - Campo dei Fiori, Italy vobnatkozó weblapján megadott részletes spektrum alapján végeztem el, link itt : https://www.astrogeo.va.it/astronom/spettri/bellatrien.htm

Technikai adatok

Műszer

Celestron14 356 mm f/11 EdgeHD tubus

Kamera

ASI 1600MM Pro cooled

Szűrő

Nincs szűrő

Mechanika

Fornax 152 német mechanika + FS2 vezérlés

Vezetés

Nincs autoguide-ing.

Expozíciós adatok

200 x 50 msec

Hely

Corona Borealis Csillagvizsgáló, Győr

Dátum

2021.03.06.

Átlátszóság

9/10

Seeing

5/10

Hőmérséklet

2 °C

Feldolgozás

A felvételt a Baader Dados rés-spektrográffal készítettem, 200 db egyedi 50 ms-os spektrum összeadásával. Képfeldolgozás: SharpCap Pro, AS!3, Registax, VisualSpec, Photoshop

Spektrográf

Baader Dados résspektrográf