A Szaturnusz spektruma

Kategóriák

Leírás

2020.08.01.-én éjjel készült ez a hullámhossz-kalibrált Szaturnusz spektrumom (a "slit"=rés mutatja a spektrum felvételét a bolygó korongján).

Az egyes azonosítható elemeket és molekulákat a következő webhelyek alapján azonosítottam:

  • Lick Observatory http://www.ucolick.org/~gst277/saturn.gif
  • https://ilovescience2.wordpress.com/2016/08/10/determination-of-saturn-radial-velocity-by-means-of-doppler-fizeau-effect/

Külön színkóddal megadtam, hogy mely elemek eredete a Nap, Szaturnusz illetve a Föld atmoszférája.

A "raw"=nyers spektrumon látszik, hogy az egyes abszorpciós vonalak dőltek, ennek oka a bolygó forgása és az emiatt bekövetkező hullámhossz eltolódás a Doppler-effektus miatt. A "dőlés" kimérhető nm-ben is, amiből kiszámítható a bolygó valós tengelyforgása. Ennek alapjait a 2. képen adom meg.

Technikai adatok

Műszer

Celestron14 356 mm f/11 EdgeHD tubus

Kamera

ASI 1600MM Pro cooled

Szűrő

Nincs szűrő

Mechanika

Fornax 152 német mechanika + FS2 vezérlés

Vezetés

Nincs autoguide-ing.

Expozíciós adatok

20 msec

Hely

Corona Borealis Csillagvizsgáló, Győr

Dátum

2020.08.01.

Átlátszóság

5/10

Seeing

6/10

Hőmérséklet

22 °C

Feldolgozás

A felvételt a Baader Dados rés-spektrográffal készítettem, 200 db egyedi 20 ms-os spektrum összeadásával.

Spektrográf

Baader Dados résspektrográf