A Betelgeuse spektruma

Kategóriák

Leírás

A Betelgeuse (alfa Ori) egy 548 fényévre lévő félszabályos vörös szuperóriás változócsillag. Méretei hatalmasak, kb. 764-szer nagyobb átmérőjű Napunknál, tömege 16,5-19 naptömeg. 1993 óta folyamatosan húzódik össze, átmérője 15 %-al kisebb, mint a mérések kezdetén, esély van rá, hogy a jövőben szupernóvává váljon. Anyagvesztése jelentős, 6x átmérőjű anyagcsóva nyúlik ki a csillagból, felszínén jelentős méretű konvekciós zónák lehetnek, ez inkább gyorsabb mértékű csillagfejlődésre utal a 8-9 millió éves korához képest.

Spektrumszerkezete igen különleges, széles oxid sávok láthatók benne, ugyanakkor a hidrogén vékony abszorpciós vonalaiból jónéhány hiányzik. Színkép típusa: M1-M2 Ia-ab, az M spektrális osztályú csillagok főként a vörös törpék, vörös óriások és vörös szuperóriások. "M" színképosztályú csillag a M0IIIa – Beta Andromedae, M2III – Chi Pegasi, M1-M2Ia-Iab – Betelgeuse, M2Ia – Mu Cephei, M1.5 Iab-Ib - Antares. Igen gyakori csillagok, a Nap környezetében lévő fősorozati csillagok 76 %-a M osztályú.

Most közreadott Betelgeuse, alacsony felbontású színképben, a 4150 - 8000 Angström tartományban igen karakteresek a TiO (titánoxid) sávok és néhány semleges fém sávjai, amit a képen jelöltem is. A földi atmoszféra O2 és víz elnyelési vonalai és sávjai, minden földi spektrumban megjelennek, ezt kékkel jelöltem.

A spektrum szoftveres feldolgozását a francia VisualSpec szoftverrel végeztem, a végeredmény: hullámhossz-kalibrált, normalizált, de nem fluxuskalibrált.

A sávok és vonalak azonosítását az olasz Astronomical Observatory of Cappanori (OAC) oldalai segítségével tettem meg, részletek itt: http://www.irf.lu.it/ccd-spectrography.htm


Technikai adatok

Műszer

Celestron14 356 mm f/11 EdgeHD tubus

Kamera

ASI 1600MM Pro cooled

Szűrő

Nincs szűrő

Mechanika

Fornax 152 német mechanika + FS2 vezérlés

Vezetés

Nincs autoguide-ing.

Expozíciós adatok

200 x 40 msec

Hely

Corona Borealis Csillagvizsgáló, Győr

Dátum

2021.01.27.

Átlátszóság

8/10

Seeing

5/10

Hőmérséklet

-1 °C

Feldolgozás

A felvételt a Baader Dados rés-spektrográffal készítettem, 200 db egyedi 40 ms-os spektrum összeadásával. Képfeldolgozás: SharpCap Pro, AS!3, Registax, VisualSpec, Photoshop

Spektrográf

Baader Dados résspektrográf