Mars 2020.09.05.

Kategóriák

Leírás

A Mars közelséget várva

2020. szeptember 5.-én hajnalban készítettem ezt a Mars felvételem. A -1,9 mg fényességű bolygó a felvételek készítésekor 47 fok magasan tartózkodott a horizont felett, távolsága földünktől 0,48 CSE (csillagászati egység), azaz 71,8 millió km, látszó átmérője 19,5" , megvilágítottsága 92,9 %-os volt. A bolygót ez év április óta követem csillagvizsgálómból, azóta távolsága 213 millió km-ről 72 millió km-re csökkent, ezzel egyúttal átmérője pedig 3 x-sára nőtt (lásd 6 képes montázsom).

A sorozatkép látványosan mutatja a bolygó átmérő növekedését az ez évi láthatóság első felében, miközben szaporodnak a részletek és a marsi nyár beköszönte miatt egyre jobban fogy a déli fagyos pólussapka mérete.

A felvételen számos felszíni alakzat azonosítható, az egyik ilyen a jobboldali bolygóperemnél feltűnő ovális folt kb. 2 óra iránynál a híres Olympus Mons pajzsvulkán. A vulkán a Naprendszer legmagasabb hegye isismert, kiterjedése 550-600 km átmérő és 21,2 km magasság, olyan nagy az átmérője és ehhez képest arányaiban kicsi a magassága,, hogy a  felszínről nehezen látható. Szintén a jobboldali bolygóperemnél látszik, de 3 óra irányában egy másik folt, a Tharsys-vulkánok méretes, 20 km magas Arsia Mons pajzsvulkánja. A csúcs körüli halványló kékes színű folt, egy nagy marsi felhő foszlány, mely más földi ALPO bolygó felvételeken is azonosítható.

Középtől kissé lejjebb – 5 óra irányban – egy fekete pöttyként tűnik fel a 300 km-es Newton-kráter. Szintén középtől kissé balra – 10 -óra felé - a halványan látszó 166 km-es Gusev-kráter foltja dereng, aminek érdekessége, hogy itt parkolt le végleg a felszíni kutatásait befejező NASA Spirit rovere.

Becslésem szerint a képen azonosítható legkisebb Mars felszíni alakzat kb.80-100 km-es lehet. A kép készítéséhez használt 356 mm átmérőjű Schmidt-Cassegrain távcső a zöld színű fényben, jó légköri nyugodtság esetén - a Dawes-fromula szerint - 0,33”-es legkisebb részleteket tud megkülönböztetni a Marson. Az említett 80-100 km-es azonosítható részletek viszont 0,23-0,28”-es aprócska szöget jelentenek. A műszerem tehát elérte az elméletileg lehetséges felbontását, ezen a különleges légköri nyugodtságú hajnalon.

A Mars 2020. október 6.-án éri el a legnagyobb látszó átmérőjét ebben az évben, 22,6”-et, ami ugyan valamivel kisebb mint a nagy Mars közelségkor volt 2018-ban, viszont a bolygó most 50 fok magasan fog látszódni a horizont felett. A földi légkör csillagászati objektumokat torzító káros hatása, a horizonthoz süllyedve egyre nő, attól magasabbra emelkedve pedig csökken. az 50 fok magyarországi földrajzi szélességeket tekintve már igen kiválónak mondható érték. A Mars ekkor a déli féltekéjét fordítja felénk és ha nem alakul ki rajta globális porvihar, - mint láttuk azt 2018-ban - akkor hasonló és remélhetőleg még részletesebb, szebb felszíni képeket tudunk róla készíteni az ősszel. Érdemes figyelni a bolygót hiszen hasonló földközelségre és horizont feletti magasságra ismét éveket kell majd várjunk.

A felvételek készítésének adatai:

Helyszín: Corona Borealis (Északi Korona) magán-csillagvizsgáló, Győr

Műszerek: Celestron C14” 356 mm f/11 Schmidt-Cassegrain távcső, Fornax 152 nagymechanika, FS2 vezérlés, ZWO ASI 452MC bolygó kamera, EFW szűrőváltó, Baader UV+Ir vágó szűrő, Astronomik ProPlanet 742 vörös/infra szűrő

A felvétel 2 x 24000 db egyedi képből készült, annak legjobb 3%-nak a képösszeadásával, „Lucky-imaging” technikával, 7/10-es jónak számító légköri nyugodtságnál (seeing). Az UV+IR szűrő mint RGB színcsatorna adja a felvétel színét, a ProPlanet 742-es infra szűrős kép pedig, mint „fény csatorna” adja a bolygó felszín részleteit, a bolygó eredeti képméretét 125 %-al nagyobbra skáláztam, hogy a felszíni részletek jobban kivehetők legyenek.

Képfeldolgozás: SharpCap Pro, AS!3, Registax, Photoshop szoftverekkel történt.


A kép a Magyar Csillagászati Egyesület csillagaszat.hu oldalain a hét képe lett. Link itt.

Technikai adatok

Műszer

Celestron 14", 356 mm f/11 EdgeHD tubus

Kamera

ASI 462 MC kamera + ZWO ADC

Szűrő

Baader Uv + Ir cut + Astronomik ProPlanet 742

Mechanika

Fornax 152 német mechanika + FS2 vezérlés

Vezetés

Nincs autoguide-ing.

Expozíciós adatok

4 msec

Hely

Corona Borealis Csillagvizsgáló, Győr

Dátum

2020.09.05.

Átlátszóság

9/10

Seeing

7/10

Hőmérséklet

18 °C

Feldolgozás

Képfeldolgozás: SharpCap Pro, Autostakkert!3, Registax, Photoshop